Зам.-министър Русинова представи политиката на МТСП за повишаване на квалификацията на работната сила пред Българската аутсорсинг асоциация

Зам.-министър Русинова представи политиката на МТСП за повишаване на квалификацията на работната сила пред Българската аутсорсинг асоциация

Зам.-министър Русинова представи политиката на МТСП за повишаване на квалификацията на работната сила пред Българската аутсорсинг асоциация

Зам.-министър Петрова представи акцентите в Националната стратегия за активен живот на възрастните хора на дискусия в Елхово и Тополовград

Зам.-министър Петрова представи акцентите в Националната стратегия за активен живот на възрастните хора на дискусия в Елхово и Тополовград

Зам.-министър Петрова представи акцентите в Националната стратегия за активен живот на възрастните хора на дискусия в Елхово и Тополовград

важна информация