Започна процедурата за признаване на представителност на организациите на работодателите и синдикатите

Започна процедурата за признаване на представителност на организациите на работодателите и синдикатите

Обявено е началото на процедурата за признаване на представителност на национално равнище на организациите на работниците и служителите и на работодателите. Сдруженията, които искат да бъдат признати за национално представителни, могат да подават исканията си до 4 юни в деловодството на Министерския съвет.

МТСП отпуска до 8000 лева за преустройство на автомобил за хора с увреждания

МТСП отпуска до 8000 лева за преустройство на автомобил за хора с увреждания

До 8 000 лева за финансиране на проекти за преустройство на лек автомобил за хора с трайни увреждания ще отпуска Министерството на труда и социалната политика по линия на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. Набирането на проектни предложения по двата компонента на програмата започва от днес и ще приключи на 12 май.

МТСП организира публична дискусия за Закона за социалните услуги в Бургас

МТСП организира публична дискусия за Закона за социалните услуги в Бургас

Министерството на труда и социалната политика ще организира публична дискусия за Закона за социалните услуги в Бургас на 25 февруари. В събитието ще участват представители на ръководството и експерти на МТСП, дирекции „Социално подпомагане“ , местните власти, социални работници, доставчици на социални услуги. Форумът е отворен за участие на представители на всички заинтересовани страни.

До 100 000 лв. отпуска Фонд „Условия на труд“ за подобряване на работната среда в предприятията

До 100 000 лв. отпуска Фонд „Условия на труд“ за подобряване на работната среда в предприятията

До 100 000 лв. за подобряване на условията на труд в предприятията през 2020 г. ще отпуска Фонд „Условия на труд“ (ФУТ). Със средствата може да се повиши техническата безопасност на оборудването, както и да се намали въздействието на вредните фактори на работната среда - прах, шум, вибрации, осветление, лъчения или химични агенти. Това стана ясно след заседанията на Управителния съвет на ФУТ

Деница Сачева: Работата на социалните работници е професия на бъдещето

Деница Сачева: Работата на социалните работници е професия на бъдещето

„Професиите, свързани със социална работа, медицински грижи и здравеопазване, са професии на бъдещето, при които ще има нужда от все повече кадри на пазара на труда. Ако за други професии бихме могли да внасяме работна сила от чужбина, то учителите и социалните работници трябва да са наши кадри, защото от тях се изисква много добро познаване на езика, социалната и култур

Заместник-министър Русинова: Съвместните действия между институциите и гражданския сектор са важни при работата с жертви

Заместник-министър Русинова: Съвместните действия между институциите и гражданския сектор са важни при работата с жертви

Вярната рецепта за постигане на добри резултати при справяне с жертвите на трафик и насилие е съвместната работа между гражданския сектор, местните власти, институциите. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова при откриването на Кризисен център „Надежда“ за деца-жертви на трафик и насилие. В събитието участваха и кметът на Столична община Йорданка Фандъковa

8 училища и 11 детски градини ще бъдат реновирани по проект „Красива България“ на МТСП

8 училища и 11 детски градини ще бъдат реновирани по проект „Красива България“ на МТСП

48 проекта за подобряване на обществената среда и социалната инфраструктура ще бъдат финансирани със средства по проект „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика през 2020 г. Сред тях са реновирането на сградите на 8 училища и 11 детски градини.

МТСП организира кариерен форум в Лондон на 7 март

МТСП организира кариерен форум в Лондон на 7 март

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) в партньорство с Агенция по заетостта планира да проведе Кариерен форум за българи във Великобритания на 7 март 2020 г. в Посолството на Република България в Лондон.

Mинистър Деница Сачева: МТСП ще разработи стратегия за човешките ресурси в социалния сектор

Mинистър Деница Сачева: МТСП ще разработи стратегия за човешките ресурси в социалния сектор

„МТСП ще разработи стратегия за човешките ресурси в социалния сектор. Необходимо е да се повиши професионалното образование в тази сфера, тъй като кандидатите за свързаните с нея специалности в последните години е намалял два пъти“.

Министър Сачева: Законът за социалните услуги е в подкрепа на семействата

Министър Сачева: Законът за социалните услуги е в подкрепа на семействата

Ясна регламентация и стандарти за качество на социалните услуги ще въведе новата правна рамка в сектора. Създаването на нови социални услуги няма да е безконтролно, а ще е съобразено с потребностите на населението на всяка община и ще се регламентира в национална карта.

важна информация