ЗАМ.-МИНИСТЪР РУСИНОВА НАПРАВИ ПЪРВА КОПКА НА КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В СВОГЕ

100-1

 

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова и и.д. кметът на община Своге Валентин Михайлов направиха първа копка за изграждането на Комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства в местността „Свражен“ край село Миланово.

 

Комплексът ще включва три центъра за грижа за лица с психични разстройства, всеки с капацитет от 15 лица. Изграждането му се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ и е с бюджет над 1,7 млн. лв.

 

В момента в местността „Свражен“ има Дом за пълнолетни лица с психични разстройства, в който се полагат грижи за 78 жени. Планирано е институцията да бъде закрита през 2021 г. В новия Комплекс за социални услуги ще бъдат настанени 45 от жените от дома, а останалите ще бъдат насочени към други подходящи услуги.

 

Зам.-министър Русинова уточни, че предстои да бъде отворена за кандидатстване процедура „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. По процедурата ще се допускат проекти от 31 общини с изградена подходяща инфраструктура. Сред тях е и Своге.

 

„Не са важни само битовите условия в самите услуги. Много по-важно е каква грижа ще се предоставя в тях“, заяви Русинова. Тя допълни, че проектът на община Своге е част от плана на държавата за промяна на грижите за възрастните и самотно живеещите хора, които са настанени в социални услуги, за хората с увреждания, с психични и ментални проблеми.

 

Зам.-министър Русинова заяви, че МТСП, Националното сдружение на общините и неправителственият сектор активно работят по подготовката на следващия План за действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, който ще обхване следващия 7-годишен период. Тя допълни, че се водят преговори и с Европейската комисия за програмен период 2021-2027 г. Очакванията са ресурсът за дейности, свързани със социалното включване, да бъде в размер на около 2 млрд. лв., с които ще бъдат създадени възможности за подобряване на социалните услуги и предоставяните грижи в тях.

 

По време на посещението си в Своге заместник-министърът проведе среща с екипа, който предоставя услугата „Патронажна грижа“ в общината и съседните населени места.  

 

 

 

важна информация