8 училища и 11 детски градини ще бъдат реновирани по проект „Красива България“ на МТСП

Красива България

48 проекта за подобряване на обществената среда и социалната инфраструктура ще бъдат финансирани със средства по проект „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика през 2020 г. Сред тях са реновирането на сградите на 8 училища и 11 детски градини. Това реши Управителният съвет на проекта по време на днешното си заседание.  

 

С изпълнението на 48-те проектни предложения  ще се обновят и ремонтират детски ясли и градини, училища, административни сгради, здравни и спортни обекти, културни домове, читалище, библиотека и музей. С финансиране по проекта ще се реновират и три сгради за предоставяне на социални услуги –  един Дневен център и два Центъра за настаняване от семеен тип.

 

Общата стойност на одобрените проекти е 9,5 млн. лв. От тях 4 млн. лв. са осигурени по Проект „Красива България”, а останалата част е съфинансиране от бенефициентите.

 

Очаква се при изпълнението на одобрените проектни предложения да бъдат наети най-малко 500 лица, от които най-малко 230 регистрирани в бюрата по труда безработни. В рамките на Проект „Красива България” ще бъдат проведени и 12 квалификационни курса, които ще спомогнат за обучението и за последващата успешна реализация на пазара на труда на над 120 незаети лица.

важна информация