Агенцията по заетостта стартира приема на заявления за безплатни обучения с ваучери

 pexels-andrea-piacquadio-3760081


От днес Агенцията по заетостта започва приема на заявления за предоставяне на електронни ваучери за безплатни обучения на работещи и безработни за придобиване на базово и средно равнище на дигитални умения.  

Обученията ще бъдaт финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост. Те ще бъдат фокусирани върху хора в неравностойно положение, които не притежават или имат ниска степен на дигитална грамотност и образование.

Допустимите форми на обучение са присъствена и дистанционна, като се предвижда изплащане на стипендии и средства за транспортни разходи единствено за безработни лица, в случай на дневна присъствена форма.

Обученията ще се извършват по учебна програма, утвърдена от Министъра на труда и социалната политика. Продължителността им ще бъде не по-малко от 55 учебни часа за базово равнище  и не по-малко от 45 учебни часа за средно равнище. Един обучаващ се има право да получи един ваучер за обучение за придобиване на базово и един ваучер за средно ниво на цифрова компетентност, като придобиването на средно равнище на дигитални умения ще става след придобито базово равнище.

Всяко безработно или заето лице, което желае да кандидатства за получаване на ваучер за обучение по дигитални умения, следва да попълни електронно заявление, което може да бъде намерено от тук.

В заявлението за участие лицето трябва да попълни всички задължителни полета, да избере предпочитаното от него обучение, предпочитания доставчик на обучение, форма на обучение, място и адрес на провеждане на обучението. 

След подаване на заявлението, на посочения в него имейл адрес, кандидатстващият ще получи информация за номера, под който е регистриран в системата на Агенция по заетостта. При одобрение на кандидатурата ще бъде издаден електронен ваучер за заявеното обучение, а при неодобрение – лицето ще получи отговор с мотивите.

Допълнителна информация, както и консултация за включване в обучението с ваучери, може да бъде получена във всички бюра по труда в страната.

важна информация