АГЕНЦИЯТА ЗА КАЧЕСТВО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЩЕ ЛИЦЕНЗИРА 12 ДОСТАВЧИКА ДО КРАЯ НА ЯНУАРИ

group-418449_1920

Агенцията за качество на социалните услуги ще издаде лиценз на 12 доставчика до края на януари. До момента институцията е лицензирала двама доставчика. Първият беше връчен официално от министъра на труда и социалната политика Деница Сачева на услуга за резидентна грижа за възрастни в село Межден, община Дулово, през миналата седмица.

Вторият лицензиран от АКСУ доставчик е от община Стара Загора, а лицензът е за предоставяне на услугата „Резидентна грижа“ за възрастни хора в над трудоспособна възраст. В едногодишен срок от издаването на лиценза доставчикът е задължен да стартира предоставянето на социалната услуга.  

Целта на лицензирането е да се гарантира качествен и навременен достъп на нуждаещи се до съответните услуги, както и възможност да се прецизира  процедурата за разкриване на социални  услуги и интегрирани здравно-социални услуги.

Агенцията за качеството на социалните услуги е органът, който може да издава лиценз, както и да го отнема при установени нарушения. За първи път в Закона за социалните услуги беше регламентирано АКСУ да лицензира всички частни доставчици.  

Информация относно процедурата по лицензиране може да бъде получена на тел. 02 970 11 11. 

Образците на документи, утвърдени от изпълнителния директор на Агенцията, са публикувани на сайта на Министерството на труда и социалната политика, раздел „Второстепенни разпоредители с бюджет“ – АКСУ, меню „Лицензиране“: https://www.mlsp.government.bg/agentsiya-za-kontrol-na-sotsialnite-uslugi

важна информация