АХУ организира виртуални информационни събития за кандидати по програмите за хора с увреждания

asp-ahu

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) организира информационни събития за кандидатите по програмите за осигуряване на средства за заетост, рехабилитация, интеграция и изграждане на достъпна среда за хората с увреждания. Срещите ще се проведат онлайн под формата на уебинар в платформата ZOOM.

По време на събитията ще бъде представена подробна информация за стартиралите конкурси за финансиране на проекти и изискванията за участие в тях. Участниците ще могат да зададат своите въпроси, свързани с условията на кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на проектните предложения, и да получат отговори от експертите на АХУ.

Информационните сесии ще се проведат по следния график:

•          Програма за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания: на 26.03.2024 г. от 11:00 ч. Линк за срещата: https://us06web.zoom.us/j/86412601651 .

•          Програма за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания: на 04.04.2024 г. от 10:00 ч. Линк за срещата: https://us06web.zoom.us/j/87094048409 .

•          Програма за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания: на 05.04.2024 г. от 10:30 ч. Линк за срещата: https://us06web.zoom.us/j/88439230176 .

•          Програма за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти: на 10.04.2024 г. от 10:00  ч.  Линк за срещата: https://us06web.zoom.us/j/82315196873 .

Подробна информация за програмите е публикувана на сайта на АХУ - https://ahu.mlsp.government.bg/home/  , в меню „ Проекти/програми“.

важна информация