Активен живот на възрастните хора

1 октомври Международен ден на възрастните хора - 2021 година

Поздравителен адрес по случай 1-ви октомври Международен ден на възрастните хора

 

1OKT

 

SmP

 

Най-значимата демографска тенденция в развитието на населението на България е процесът на застаряване.Средната възраст на населението е сред най-високите не само в Европейския съюз, но и в света. Средната възраст на населението нараства устойчиво, като от 40.4 години през 2001 г. достига 43.9 г. в края на 2019 г. През 2019 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на страната е намаляло с 46 545 души. Средната продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2017 – 2019 г., е 74.9 години и спрямо предходния период (2016 – 2018 г.) се увеличава с 0.1 година. Средната продължителност на живота при мъжете е 71.5 години, докато при жените е със 7 години по-висока – 78.5 години. Средната продължителност на предстоящия живот е с 3 години по-висока за населението в градовете (75.8 години) отколкото за населението в селата (72.8 години).

 

11

 

21

 

31

 

41