Актуални събития

На 5 декември 2019 г. беше проведена Национална среща по демографските въпроси и предизвикателства с участието на министъра на труда и социалната политика г-жа Деница Сачева, заместник-министъра на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова, съветника на вицепремиера по икономическата и демографската политика г-жа Марияна Николова, председатeля на НСИ г-н Сергей Цветарски, представители на научната и академична общност, както и представители на други институции и работодателски организации. На тази среща бяха разисквани важни въпроси по статистическото обработване, представяне и тълкуване на данни, касаещи демографските въпроси и предизвикателства. Бяха обсъдени както някои неправилно поднасяни данни и тяхното неточно адресиране към съответните демографски проблеми, така и прилагането на някои важни основни политики, допринасящи за демографските процеси развиващи се в страната. Срещата беше много полезна и конкретизира основните насоки в тълкуването на статистическите данни и поднесе важна информация за необходимите действия и политики за справяне с демографските предизвикателства през следващите години.

10

Участие на Република България в партньорска проверка на ЕК по прилагане на Индекса на активния живот на възрастните хора;

Ministry Conference SEECP - may 2016 - Joint Declaration

71

81

91

1011