Admin Admin

Admin Admin

Unknown

Nothing to see

press@mlsp.government.bg

Social links:

Author posts

Министър Шалапатова ще настоява всички помощи да се индексират автоматично

Министър Шалапатова ще настоява всички помощи да се индексират автоматично

Като комулативен ефект близо 235 млн. лв. е увеличението в националния бюджет на средствата за социални плащания през 2023 г. спрямо 2022 г., отбеляза министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова в ефира на Нова телевизия.

Приветствие от министър Иванка Шалапатова по повод Международния ден на възрастните хора –  1 октомври

Приветствие от министър Иванка Шалапатова по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври

Приоритет на МТСП е всички възрастни в България да имат адекватен пенсионен доход и достъп до качествени социални услуги в общността и в домашна среда.

важна информация