Пресцентър МТСП

Пресцентър МТСП

Unknown

Nothing to see

Vasilena.Ivanova@mlsp.government.bg

Social links:

Author posts

Средната пенсия през 2022 г. ще е над 573 лева

Средната пенсия през 2022 г. ще е над 573 лева

Средната пенсия през 2022 г. ще достигне 573,76 лв. без ковид добавката от 60 лв., която ще се изплаща на всички пенсионери в периода януари-юни. Това предвижда законопроектът на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., който беше одобрен от правителството. Според прогнозите с включените еднократни допълнителни суми пенсиите се очаква да нараснат с 13,4% спрямо 2021 г.

Средната заплата в България се е повишила до 1957 лв. през второто тримесечие на 2023 г.

Средната заплата в България се е повишила до 1957 лв. през второто тримесечие на 2023 г.

Най-висока е средната заплата в столицата – 2697 лв., което е с 37,8% над стойността за страната. Най-голям ръст на средното възнаграждение на годишна база се отчита в Русе (16,5%) и Търговище (15,6%).

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОПРЕДЕЛИ РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ ОТ РАБОТЕЩИ ВЪВ ВРЕМЕННО ЗАТВОРЕНИ ЗАРАДИ КОВИД-19 БРАНШОВЕ

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОПРЕДЕЛИ РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ ОТ РАБОТЕЩИ ВЪВ ВРЕМЕННО ЗАТВОРЕНИ ЗАРАДИ КОВИД-19 БРАНШОВЕ

Правителството прие Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работещите в икономически дейности, чиято дейност е временно преустановена с акт на държавен орган в периода на извънредното положение или извънредна епидемична обстановка.

Еднократна помощ от 148,35 лв. по ОПРЧР ще получат уязвими домакинства за посрещане на разходите им за електроенергия

Еднократна помощ от 148,35 лв. по ОПРЧР ще получат уязвими домакинства за посрещане на разходите им за електроенергия

„Основната цел на операцията е оказване на подкрепа на уязвимите домакинства да посрещнат разходите си за потребление на енергия с цел превенция от изпадане в бедност и социално изключване“, заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Еднократна помощ за ученици е отпусната на близо 176 000 семейства

Еднократна помощ за ученици е отпусната на близо 176 000 семейства

„Развитието на всяко едно дете е изключително важно за Министерството на труда и социалната политика. Ето защо наш приоритет е да сме до родителите, така че пътят на техните деца в света на знанието да бъде подкрепен, а първият учебен ден да бъде още по-светъл“, каза министър Шалапатова.

От 21 декември Агенцията по заетостта ще приема заявления за безплатни обучения по дигитални умения

От 21 декември Агенцията по заетостта ще приема заявления за безплатни обучения по дигитални умения

Кандидатстването за ваучери ще става единствено чрез подаване на електронно заявление за участие през сайта на Агенцията по заетостта. Всеки ще може да избере вида на обучението и доставчика, който го предоставя, както и дали ще учи онлайн или присъствено.

Започва изплащането на добавка за компенсиране на разходи за отопление за над 320 000 семейства с деца

Започва изплащането на добавка за компенсиране на разходи за отопление за над 320 000 семейства с деца

За целта са осигурени над 49.3 млн. лв. по проект „Подкрепа за уязвими семейства – SAFE“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд. Проектът се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане (АСП).

СЕМЕЙСТВАТА МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ДЕТЕГЛЕДАЧКА ДО 2023 Г.

СЕМЕЙСТВАТА МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ДЕТЕГЛЕДАЧКА ДО 2023 Г.

Безработни родители и такива, които искат да се върнат на работа след първата или след втората година от майчинството, може да кандидатстват за осигуряване на детегледачка за децата си. 

Агенцията по заетостта стартира приема на заявления за безплатни обучения с ваучери

Агенцията по заетостта стартира приема на заявления за безплатни обучения с ваучери

Един обучаващ се има право да получи един ваучер за обучение за придобиване на базово и един ваучер за средно ниво на цифрова компетентност, като придобиването на средно равнище на дигитални умения ще става след придобито базово равнище.

Кандидатстването за помощи за отопление започва от 1 юли

Кандидатстването за помощи за отопление започва от 1 юли

Заявленията могат да се подават до 31 октомври на място в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес или в специално организирани за целта приемни, чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписани с персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт или с квалифициран електронен подпис, както и чрез лицензиран пощенски оператор.

важна информация