Пресцентър МТСП

Пресцентър МТСП

Unknown

Nothing to see

Vasilena.Ivanova@mlsp.government.bg

Social links:

Author posts

Информационни дни за финансиране на проекти за хора с увреждания организира АХУ

Информационни дни за финансиране на проекти за хора с увреждания организира АХУ

По време на „Деня на отворените врати“ участниците ще могат да се запознаят с програмите и да зададат своите въпроси, свързани с условия на кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на проектните предложения.

Зам.-министър Ефремова: Работим активно за подготовката на икономически неактивните хора за нуждите на бизнеса

Зам.-министър Ефремова: Работим активно за подготовката на икономически неактивните хора за нуждите на бизнеса

ПРЧР разполага с над 797,5 млн. лв. за осигуряване на подкрепа за разкриване на нови работни места и квалификация на работната сила, насърчаване на географската и трудовата мобилност и развитие на предприемачеството и социалната икономика.

Зам.-министър Клисурска: Мерките по Европейската гаранция за детето подкрепят децата на трудови мигранти

Зам.-министър Клисурска: Мерките по Европейската гаранция за детето подкрепят децата на трудови мигранти

Клисурска припомни за вече стартиралата мярка „Бъдеще за децата“, която се реализира през Програма „Развитие на човешките ресурси“ и е част от изпълнението на детската гаранция.

Най-бързият начин за подаване на сигнал за дете в риск е  на телефон 116 111

Най-бързият начин за подаване на сигнал за дете в риск е на телефон 116 111

Съгласно Закона за закрила на детето всеки човек, на когото стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжен незабавно да уведоми дирекция „Социално подпомагане“, Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) или Министерството на вътрешните работи (МВР).

Вицепремиерът Лазаров и председателят ВАдвС обсъдиха възможностите за сътрудничество в областта на правата на децата

Вицепремиерът Лазаров и председателят ВАдвС обсъдиха възможностите за сътрудничество в областта на правата на децата

Лазар Лазаров и Ивайло Дерменджиев обсъдиха и ползата от провеждане на обучителни семинари, научно-практически форуми и обмен на полезна информация с участието на експерти от двете страни.

Министър Гьоков се срещна с изпълнителния директор на Европейския орган по труда Козмин Боянджиу

Министър Гьоков се срещна с изпълнителния директор на Европейския орган по труда Козмин Боянджиу

Около 1,2 млрд. лв. или 10% от бюджета на Плана за възстановяване и устойчивост на България ще бъдат насочени към социалната сфера и пазара на труда. С тези средства ще се осигурят обучения по дигитални умения за около 500 000 души

Светът, който носи усмивка, представиха ученици от цялата страна във фотоконкурс на МТСП

Светът, който носи усмивка, представиха ученици от цялата страна във фотоконкурс на МТСП

Конкурсът е част от инициативата „Гласът на децата и  техните семейства!“, по време на която представители на МТСП и Държавната агенция за закрила на детето проведоха дискусии на терен с деца от различни възрастови групи в училища, детски градини, центрове за настаняване от семеен тип, спортни зали, с пациенти на педиатрии.

Започва картографирането на уменията на заетите в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“

Започва картографирането на уменията на заетите в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“

„Искам да уверя работниците в КонтурГлобал, че МТСП и териториалните структури на Агенцията по заетостта са в пълна мобилизация да им осигурят максимално съдействие в адаптирането им към пазара на труда след напускането на централата“, каза министърът на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова.

Съчетаването на уменията с нуждите на пазара на труда обсъдиха министрите по заетостта и социалните въпроси в Стокхолм

Съчетаването на уменията с нуждите на пазара на труда обсъдиха министрите по заетостта и социалните въпроси в Стокхолм

"България вече започна различни събития в рамките на кампанията си под надслов „Време е за ъпдейт“, които имат за цел в контекста на Годината на уменията да мотивират хората извън пазара на труда да търсят работа, да намерят подходящо обучение, да преодолеят липсващите умения, за да започнат своя професионален път", заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. 

Министър Иванов: 10 000 безработни ще започнат работа по Националния план за заетостта през 2024 г.

Министър Иванов: 10 000 безработни ще започнат работа по Националния план за заетостта през 2024 г.

Министър Ивайло Иванов очерта и предложените промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица. Те предвиждат намаляване на административната тежест и разширяване на  възможностите гражданите да ползват електронни административни услуги. 

важна информация