Пресцентър МТСП

Пресцентър МТСП

Unknown

Nothing to see

Vasilena.Ivanova@mlsp.government.bg

Social links:

Author posts

България и Унгария ще задълбочат сътрудничеството си в сферата на социалната политика

България и Унгария ще задълбочат сътрудничеството си в сферата на социалната политика

Бяха обсъдени форми на бъдещо взаимодействие за споделяне на добрите практики на България и Унгария с други европейски държави, които вървят по пътя на деинституционализацията.

МТСП представи политиките в подкрепа на децата и семействата пред делегация от Косово

МТСП представи политиките в подкрепа на децата и семействата пред делегация от Косово

Прилагането на принципа, че семейството е най-добрата среда за отглеждането и развитието на всяко дете е в основата на законодателството в областта на закрилата на детето, подчертаха експертите.

Шалапатова: МТСП винаги търси варианти за по-високи доходи, но при гарантиране стабилност на осигурителната система

Шалапатова: МТСП винаги търси варианти за по-високи доходи, но при гарантиране стабилност на осигурителната система

„Необходимо е да се приемат социално и финансово приемливи решения както за осигурените лица и пенсионерите, така и за бюджета на държавното обществено осигуряване. Министерството на труда и социалната политика подкрепя внесения за обсъждане проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2023 г., защото той осигурява този баланс“, сподели министърът.

МТСП започва проучване как социалните услуги да бъдат по-ефективен партньор при родителски конфликти

МТСП започва проучване как социалните услуги да бъдат по-ефективен партньор при родителски конфликти

„Ще направим такава оценка, без значение дали доставчикът на тази социална услуга се управлява от община или от гражданска организация. Професионализмът и компетенциите трябва да бъдат налични, без значение към кой център за обществена подкрепа се обръщат родителите“, заяви министър Шалапатова.

Фонд „Условия на труд“ ще съфинансира с до 100 000 лв. проекти на работодатели през 2024 г.

Фонд „Условия на труд“ ще съфинансира с до 100 000 лв. проекти на работодатели през 2024 г.

През последните пет години Фонд „Условия на труд“, който е към Министерството на труда и социалната политика, финансира изпълнението на проекти за подобряване на работната среда на 248 предприятия.

Над 154 000 възрастни и хора с увреждания са подкрепени с услуги в домовете си

Над 154 000 възрастни и хора с увреждания са подкрепени с услуги в домовете си

Подкрепата е осигурена с проектите на 234 общини по мярката „Патронажна грижа“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, която е реализирана в четири компонента с общ бюджет от над 161 млн. лв. 

Вицепремиерът Лазаров: Правителството избра възможно най-справедливия подход за великденските добавки към пенсиите

Вицепремиерът Лазаров: Правителството избра възможно най-справедливия подход за великденските добавки към пенсиите

Той  уточни, че половината пенсионери ще получат добавки за Великден. Допълнителните средства ще бъдат изплатени от НОИ на близо 1 002 000 пенсионери, чиито пенсии за април без добавките и компенсациите към тях са до линията на бедност - 504 лв. включително.

Стартира работата на Съвета за подпомагане на процеса на извеждането на децата от последните социални домове

Стартира работата на Съвета за подпомагане на процеса на извеждането на децата от последните социални домове

Министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова, която откри заседанието, увери, че в него са привлечени най-добрите специалисти, работили по процеса на деинституализацията на грижата за децата в България, стартирал през 2010 г.

Заместник-министър Николай Найденов представи пред студенти съвременните форми на работа в контекста на трудовото право

Заместник-министър Николай Найденов представи пред студенти съвременните форми на работа в контекста на трудовото право

Особеностите за работодателите и правата на работниците при използване на изкуствен интелект, работа през цифрови платформи и подобряването на условията на труд в тези случаи също бяха сред дискутираните теми със студентите.

Министър Шалапатова: Осигурени са 100 млн. лева за по-добри условия на труд

Министър Шалапатова: Осигурени са 100 млн. лева за по-добри условия на труд

Фонд „Условия на труд“ към МТСП също обяви старта на набирането на проекти на работодатели за подобряване на условията на труд и за диагностика на професионалните болести за 2024 г.

Министър Шалапатова: България подготвя мерки за пълноценна интеграция на украинските граждани

Министър Шалапатова: България подготвя мерки за пълноценна интеграция на украинските граждани

Данните на Агенцията по заетостта показват, че в периода 1.03.2022 г. – 31.10.2023 г. близо 6000 украинци са намерили работа с подкрепата на бюрата по труда. От тях над 3500 са започнали да се трудят по проект „Солидарност“.

важна информация