Пресцентър МТСП

Пресцентър МТСП

Unknown

Nothing to see

Vasilena.Ivanova@mlsp.government.bg

Social links:

Author posts

Министър Шалапатова и министър Василев участваха в съвместно заседание на министрите по финансите и социалната политика

Министър Шалапатова и министър Василев участваха в съвместно заседание на министрите по финансите и социалната политика

В заключение министър Шалапатова подчерта, че целта на социалните инвестиции в България е хората от уязвимите групи да постигнат независимост от социалната система, за да не бъдат в положение на бедност и социално изключване за дълъг период от време.

МТСП ще разработи дигитална платформа за превод от и на български жестов език

МТСП ще разработи дигитална платформа за превод от и на български жестов език

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за обмен на опит и добри практики между МТСП и университета „Галодет“ за подготовката на глухи специалисти по жестов език и за стимулиране на тяхната трудовата реализация.

Европейската комисия одобри 2.3 млрд. лв. подкрепа за Стара Загора, Кюстендил и Перник

Европейската комисия одобри 2.3 млрд. лв. подкрепа за Стара Загора, Кюстендил и Перник

С одобрените средства в следващите шест години ще бъдат финансирани дейности по подобряването на минните терени за индустриални нужди, подкрепа за работниците след картографиране на техните умения, финансиране на енергийна ефективност с фокус върху уязвими домакинства и др.

Министър Шалапатова: Съветът на децата трябва да участва активно в изработването на Стратегията за детето

Министър Шалапатова: Съветът на децата трябва да участва активно в изработването на Стратегията за детето

Тя изтъкна, че през 20-те години от своето създаване Съветът на децата се е утвърдил като орган, който аргументирано изразява и отстоява своето мнение в диалога с институциите и е техен равностоен партньор в усилията за усъвършенстване на политиките и практиките, насочени към децата и гарантирането на техните права.

Зам.-министър Машова: МТСП ще подкрепи със 100 млн. лв. подобряването на условията на труд за работещите

Зам.-министър Машова: МТСП ще подкрепи със 100 млн. лв. подобряването на условията на труд за работещите

С бюджет от 100 млн. лв. по мярката „Адаптирана работна среда“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ към Министерството на труда и социалната политика (МТСП), ще бъдат подкрепени предприятията в усилията им за подобряване на условията на труд и осигуряване на по-безопасната работна среда.

Министър Шалапатова и директорът на ЕОТ Козмин Боянджиу се срещнаха със студенти от СУ

Министър Шалапатова и директорът на ЕОТ Козмин Боянджиу се срещнаха със студенти от СУ

Д-р Иванка Шалапатова акцентира върху важността на партньорството между преподавателите, студентите и институциите, които правят политики, за преодоляването на съвременните предизвикателства на пазара на труда.

Министър Шалапатова и Съветът на децата обсъдиха политиките за детското благосъстояние 

Министър Шалапатова и Съветът на децата обсъдиха политиките за детското благосъстояние 

„Чуването на гласа на децата за важните решения, които взимаме, е изключително важен елемент за нас. Щастлива съм от факта, че засегнатите от Вас проблеми съвпадат с приоритетите, които имам като министър. В този смисъл аз съм Ваш верен партньор в преследването на тези цели“, обърна се към децата Иванка Шалапатова. 

Зам.-министър Елка Налбантова: Необходим е единен финансов стандарт за приемната грижа

Зам.-министър Елка Налбантова: Необходим е единен финансов стандарт за приемната грижа

Заместник-министър Елка Налбантова подчерта, че всички въпроси за изработването и утвърждаването на устойчив модел на приемната грижа от 2025 г. ще се обсъждат в новосъздадения Консултативен експертен съвет.

Възможностите за интегриране на ромската общност обсъди министър Шалапатова с представители на дипломатически мисии

Възможностите за интегриране на ромската общност обсъди министър Шалапатова с представители на дипломатически мисии

„Подкрепата към ромската общност в България не се различава от тази за останалите уязвими групи в обществото" напомни министърът по време на дискусията.

АХУ организира виртуални информационни събития за кандидати по програмите за хора с увреждания

АХУ организира виртуални информационни събития за кандидати по програмите за хора с увреждания

По време на събитията ще бъде представена подробна информация за стартиралите конкурси за финансиране на проекти и изискванията за участие в тях.

Експерти на МОТ подкрепиха МТСП за транспониране на Директивата за адекватните минимални работни заплати

Експерти на МОТ подкрепиха МТСП за транспониране на Директивата за адекватните минимални работни заплати

В двудневното обучение в Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) се включиха представители на МТСП, Института за анализи и прогнози към министъра на финансите, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, Националния институт за помирение и арбитраж, представители на синдикални и работодателски организации.

важна информация