Електронна поща

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Можете да подадете Вашето заявление/искане за предоставяне на административни услуги, Вашите жалби, сигнали, предложения и др., в това число и за заявяване на услуги, подписани с квалифициран електронен подпис КЕП на електронни адресиe-uslugi@mlsp.government.bg и mlsp@mlsp.government.bg.

Писмата, засягащи проблеми, чието решаване е извън нашите правомощия, се насочват към съответната администрация в срок от 7 дни и ние се ангажираме да Ви информираме писмено за това.

При изготвянето на отговори по постъпили заявления чрез различните канали за достъп до административно обслужване прилагаме вътрешните стандарти за качествено административно обслужване, които сме обявили в Хартата на клиента.

 

При Ваше желание - попълнете и ни изпратете:

* Анкетната карта за обратна връзка с гражданите във връзка с административното обслужване

            или

* Формата за похвала, сигнал, оплакване или предложение

важна информация