Българи в Ирландия се запознаха с трудовите и осигурителните си права

5c042977-8fb9-43f8-a163-a2e7be747d9d

Българи, живеещи и работещи в Ирландия, получиха информация и индивидуални консултации относно правилата за координиране на схемите за социална сигурност по отношение на парични обезщетения за безработица и пенсиите, свързани с трудова дейност. Те се интересуваха също от възможности за защита при проблеми на работното място, както и от въпроси, касаещи социалното и здравното осигуряване.

Българските граждани се срещнаха с експерти на институции, ангажирани с прилагането на трудовото и осигурителното законодателство, по време на информационен ден, организиран на 9 март от ръководителя на Службата по трудови и социални въпроси към Посолството в Дъблин и  посланик Ваня Андреева със съдействието на Европейския орган по труда.

Част от програмата бе и представянето от служители на Агенцията по заетостта на предстоящата операция „Дестинация България“, по която са предвидени стимули за мотивирането и подпомагането на българи, живеещи в чужбина, за връщането им обратно в България. Мярката ще се финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г.

-контакти

Информационният ден беше предшестван от среща на експертно ниво на представители на български и ирландски институции в областта на трудовата заетост и социалната политика. В нея участваха служители на Националния осигурителен институт и Агенцията по заетостта на България и  Комисията за отношенията на работното място и Министерството на социалната защита на Ирландия.

Експертите обсъдиха теми, свързани с най-често срещаните трудности и предизвикателства пред българските граждани при упражняване на трудовите им права и достъпа до социалната система, справяне с проблеми с некоректни работодатели. Друг актуален въпрос, предмет на дискусията, бе обменът на данни във връзка с ползването на социалноосигурителни права съгласно Регламентите за координация на системите за социална сигурност и обсъждане на възможностите за развитие на сътрудничеството между компетентните институции в тази връзка.