Фонд "Условия на труд"

ФОНД "Условия на труд" е създаден на основание ЗЗБУТ, със задача да финансира дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с действащото законодателство на Република България по програма приета от Националния съвет по условия на труд. Финансират се проекти с национално, отраслово, браншово и регионално значение.

 

Контакти: София 1051, ул. "Триадица" 2, ет.3, ст. 18,19 и 25Б,

тел.: 02/ 986 1458; 02/ 811 9502

e-mail: fund@mlsp.government.bg

 

Телефон за подаване сигнали за корупция: 02/986 53 58

 

Защита на личните данни

Контакт с длъжностно лице по защита на личните данни във Фонд "Условия на труд":

Plamen.Mladenov@mlsp.government.bg

 

Декларация за защита на лични данни

 

Средствата във ФОНДА се набират от:

  • Целева ежегодна субсидия от държавния бюджет
  • Суми от фонд "Обществено осигуряване"
  • Доброволни вноски, дарения и завещания от български и чуждестранни граждани и от юридически лица
  • Лихви по сметката на фонда
  • Приходи от прояви с благотворителна цел