Контакти

Фонд "Социална закрила"

 

Адрес:

гр. София 1051

ул. „Триадица” № 2

 

Телефони:

Деловодство - 02 81 19 628

Счетоводство, Компонент 1, Компонент 2  - 02 81 19 681

Компонент 1, Компонент 2, Социални помощи и Лична мобилност - 02 81 19 673, 02 981 43 58

 

Еmail на Фонд "Социална закрила": saf@mlsp.government.bg

 

 

Teлефон и Email за подаване на сигнали за корупция (само за Фонд "Социална закрила"): 02/ 8119 401