Министър Шалапатова: Продължаваме политиката за повишаване доходите и подобряване на социалната подкрепа

Shalapatova MS

„Продължаването на политиката за повишаване доходите и подобряването на социалната подкрепа са приоритетите на Министерството на труда и социалната политика (МТСП)”, каза министърът на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова по време на представянето на отчета на правителството. Тя подчерта, че за да има нарастване на доходите е необходимо да продължат мерките за повишаване на производителността на труда чрез инвестиции в компетенциите на работната сила.

„За нас е много важно до края на 2024 г. заедно със социалните партньори да транспонираме изцяло директивата за определянето на минималната работна заплата с един предвидим механизъм, който да отчита териториалните и икономическите особености,“ каза министър Шалапатова. Приоритет на МТСП е насърчаването на демографското развитие на България, добави тя.

Като стратегическа задача Иванка Шалапатова посочи още подобряването на социалната подкрепа и извеждането на хората от продължително състояние на бедност и социално изключване. „Подходът ни е да прекратим практиката за радзване на помощи „на калпак“, без ефективност и целенасоченост на социалното подпомагане. Нашата амбиция е да демонстрираме как помощите и социалните услуги могат да овластят хората, така че да не зависят от държавата и да бъдат активни граждани“, каза тя.

Сред предстоящите краткосрочни задача пред МТСП тя посочи затварянето на последните 4 дома за медико-социални грижи за деца. „Имаме амбицията да постигнем ефективна подкрепа на хората, пряко и косвено засегнати от зеления преход в Маришкия басейн, както и да продължим усилията да повишим дигиталните компетенции и производителността на работната сила, така че да отговарят на съвременните потребности на бизнеса и икономиката.  Наша грижа са хората в социалната система, повишаването на техните възнаграждения  и компетентност, за да бъдат надежден и адекватен партньор на хората в нужда“, добави тя.

Основни акцени от отчета на министъра на труда и социалната политика:

По отношение на редица политики България най-накрая направи решителна стъпка към една модерна, европейска социална система и ясно разбиране за новите реалности на пазара на труда както в страната, така и извън нея.

За първи път България има план за ранно детско развитие.

За първи път България има Визия за развитие на човешките ресурси в социалната сфера.

Повишаваме заплатите и подобряваме работната среда на социалните работници, което е критично важно.

Увеличението на минималната работна заплата и пенсиите изпреварва инфлацията.

Родителите на деца с увреждания получиха за първи път от 6 години повишение на помощта за отглеждането им.

Високотехнологични медицински изделия от най-ново поколение ще получат 3000 хора с увреждания – нещо, също неправено досега.

Създадохме нови механизми за подпомагане на пострадали от бедствия, който вече работи бързо и ефективно.

През миналата година сме позволили привличането на 25 000 чуждестранни работници спрямо 10 000 в предходната година.

Работим по облекчаване на административната и процедурната тежест за работодателите при наемане на висококвалифицирана работна ръка от чужбина.

Активирахме над 45 000 неактивни хора, които иначе нито учат, нито работят.

Стартирахме програмата за обучения по дигитални компетенции, която трябва да обхване половин милион души за 2 години.

Имаме готов план за адресиране на предизвикателствата на зеления преход в Маришкия басейн.

Включихме демографията във всичките си политики.

Разгръщаме хоризонта за социалната икономика.

В международен план България застана на картата на правенето на социална и трудова политика на Европейския съюз. Никога досега трудовите ни аташета не са били толкова активни. Не сме имали повече информационни дни и кариерни форуми в чужбина, с които целим да привлечем българската диаспора обратно в България.

Изпълнението на Управленската програма върви в пълен ход, без забавяне.

Всичко от гореописаното нямаше да бъде възможно, ако не работехме в пълен синхрон не само с администрацията на МТСП, но и с останалите министерства в кабинета на акад. Николай Денков. И именно това считам за най-голямото ни постижение - че успяхме, сякаш за първи път, да бъдем отбор и да поставим в центъра на усилията си човека, пазара и икономиката ни такива, каквито са тук и сега.