Министър Шалапатова подписа Меморандум с Испания за развитие на социалната икономика

Министър Шалапатова подписа Меморандум с Испания за развитие на социалната икономика

Меморандум за сътрудничество за споделяне на добри практики за развитие на социалната икономика подписаха министърът на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова и Йоланда Перес, втори заместник министър-председател и министър на труда и социалната икономика на Испания. Парафирането на документа беше в рамките на заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика, което се проведе в Брюксел, Белгия.

 

Целта на меморандума е да стимулира диалог и сътрудничеството между България и Испания с цел насърчаване на социалната икономика, кооперативните дружества и други субекти на социална и солидарна икономика и техните инструменти за финансиране.

 

Преговорите между двете страни за меморандум в областта на социалната икономика стартираха през октомври 2023 г. по време на Българското председателство на Мониторинговия комитет на Люксембургската декларация, чиято цел е насърчаване на социалната икономика в Европа. „За всички социални министри е ясен потенциалът, който крие социалната икономика за борбата с бедността, за насърчаване на заетостта на хора в уязвимо положение, особено имайки предвид предизвикателствата на пазара на труда при двойния дигитален и зелен преход“, заяви д-р Шалапатова след подписването на документа. Тя допълни, че е отправила покана към правителството на Испания, тъй като страната има лидерска позиция и богат опит в развитието на социалната икономика.

 

Министър Шалапатова съобщи, че първата инициатива в изпълнение на меморандума ще бъде работно посещение на делегация от Испания през месец май в България. „Тогава ние ще можем да покажем не само практиката у нас по отношение на социалната икономика, но и ще очертаем сферите за нейното развитие в бъдеще със съдействието на социалните предприятия, общините, гражданските организации и останалите заинтересовани страни“, каза тя.

 

Според министъра на труда и социалната политика Меморандумът е важна стъпка към представяне на потенциала на социалната система в България в международен план за по-успешното постигане и прилагане на всички европейски приоритети за социално сближаване и за социално развитие.

 

Социалната икономика е основен инструмент за намаляване на социалното неравенство и осигуряване на устойчиво териториално развитие чрез създаване на условия за повишаване на жизнения стандарт на хората от уязвимите групи, като се подобри достъпът им до заетост, обучения и усъвършенстване на тяхната професионална квалификация. Чрез нея те получават подкрепа и възможности за социално включване и самостоятелен начин на живот.