Възможностите за интегриране на ромската общност обсъди министър Шалапатова с представители на дипломатически мисии

9f38e471-96f9-479a-803d-f421e05ddbd7

Възможностите за интегрирането и подкрепата на ромската общност в България обсъди министърът на труда и социалната политики д-р Иванка Шалапатова по време на среща на дипломатически мисии на страните от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство в България по покана на посланиците на Ирландия Мартина Фийни и на Швейцария Раймунд Фурер.

 

„Подкрепата към ромската общност в България не се различава от тази за останалите уязвими групи в обществото. В изпълнение на Управленската програма на правителството наш приоритет е инвестицията в хората още от ранна детска възраст, с акцент върху подкрепата на семействата и осигуряването на интегрирани услуги в координация с всички ангажирани министерства и институции“, напомни министърът по време на дискусията.

 

Като част от подкрепата за равен старт на уязвимите групи министърът открои палитрата от предоставянето на социални услуги и работа със специалисти по отношение на консултиране, застъпничество, рехабилитация и терапия, подкрепа за придобиване на ключови умения, осигуряване на дневна и резидентна грижа. Тя запозна дипломатите и с видовете социално подпомагане, което нуждаещите се могат да получат в България. 

 

„Работата на Агенцията по заетостта и трудовите медиатори, които работят на терен за активиране на неактивните на пазара на труда лица, също дава много положителни резултати“, обърна внимание министърът. Тя посочи, че за 15 години от старта на Националната програма „Активиране на неактивни лица“ ромските трудови медиатори са достигнали до близо 150 000 неактивни и обезкуражени хора, за да ги мотивират да работят. В допълнение отбеляза, че през месец май 2023 г. 6 клуба в страната за активиране на икономически неактивни хора са започнали да работят в общността.

 

По време на дискусията бяха обсъдени и теми, свързани с достъпа до образование и детски учебни заведения, изграждането на полезни навици и подобряването на жилищната среда на ромската общност. Всички участници се обединиха около заключението, че усилията на България за подкрепа на уязвимите групи постигат значителен напредък и успех.