Зам.-министър Ефремова: От 1 април субсидираната заетост за украинци по проект „Солидарност“ ще се увеличи на 6 месеца

Зам.-министър Ефремова: От 1 април субсидираната заетост за украинци по проект „Солидарност“ ще се увеличи на 6 месеца

От 1 април периодът на субсидирана заетост за украинските граждани с временна закрила в България по проект „Солидарност“ ще бъде удължена от 3 на 6 месеца. Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, която участва в събитие за официалното представяне на доклада от Съвместната мисия за преглед на здравето на бежанците „Оценка на нуждите на здравната система в контекста на кризата в Украйна“, организирано от Световната здравна организация в България.

„Скоро ще започне туристическият сезон и вероятно ще има голямо търсене на кадри по българското Черноморие. Всеки украински граждани с временна закрила, който има желание, може да се включи в пазара на труда в България“, подчерта Ефремова. По проект „Солидарност“ се осигурява и ментор за украинските граждани, за да бъдат въведени в работната среда. Украинските граждани могат да получат и интеграционна добавка в размер на 356 лв., която се предоставя в продължение на три месеца и има за цел да покрие основни нужди при устройването им в България. „По този проект имаме възможност да подпомогнем около 9 000 украински граждани, но до момента са се възползвали по-малко от 3 000 украинци в България“, заяви зам.-министърът.

Ефремова припомни, че през юни 2022 г. е направено изменение на Закона за насърчаване на заетостта, с които е създадена възможност украинските граждани с временна закрила в България да могат да се включат на пазара на труда. Масовото настаняване на украински граждани по Черноморието обаче ограничава тяхната възможност за намиране на работа. В същото време в проучванията на Агенцията по заетостта около 47% от украинските граждани заявяват, че не възнамеряват да започват работа. „Този резултат има своето обяснение - по-голямата част от украинските граждани са жени с деца, които имат притеснения кой ще се грижи за децата им, а за някои от тях не се налага активно да търсят работа“, заяви Ефремова.

Министерството на труда и социалната политика предоставя възможности на украински граждани с временна закрила да се включат в безплатни обучения по български език. Въпреки това до момента няма нито едно подадено заявление за включване в подобни курсове. Според Ефремова това е обяснимо, тъй като повечето украински граждани владеят руски и английски език и успяват да комуникират свободно с българските граждани. Тя подчерта изключително добрата работа на гражданския сектор и неправителствените организации, които са успели да насочат към курсове по български език украинските граждани, които имат желание да се обучават. Зам.-министърът уточни, че в близките седмици ще бъде обявена нова възможност за включване на украински граждани в курсове по български език - чрез предоставяне на ваучери.

От началото на украинската криза системите на Агенцията по заетостта и на Агенцията за социално подпомагане са мобилизирани в подкрепа на украинските граждани в България. Агенцията по заетостта обособи специална рубрика на сайта си, в която може да бъде открита информация за възможностите за започване на работа в България. В същото време Бюрата по труда в страната консултират украински граждани, които имат желание за работа. Украинските граждани, които отговарят на условията за социално подпомагане, са получили еднократна помощ при влизането си в страната. 40 000 украинци са получили иваучери в размер на 100 лв. за закупуване на храна и стоки от първа необходимост.