Eвропейски и международни документи

Декларация - Конференция на министрите по въпросите на застаряването в Лисабон 2017 г.

Ministry Conference SEECP- may 2016 - Joint Declaration

Министерска конференция на страните-участници в ПСЮИЕ - май 2016 г. - Съвместна декларация

Съобщение на Европейската комисия “Към Европа за всички възрасти”

Зелена книга за демографската промяна

Съобщение на Европейската комисия “Демографското бъдеще на Европа – от предизвикателство към възможност”

Съобщение на Европейската комисия “Укрепване на връзките между поколенията”

Съобщението на Европейската комисия “Справяне с последиците от застаряването на населението в ЕС”

Ръководни принципи на ЕС за насърчаване на активния живот на възрастните хора (active ageing)

Международен план за действие на ООН по застаряването и Регионалната стратегия за Европа към него

Декларацията на министрите от Виена 2012 г. във връзка със застаряването

Active Ageing Index на ЕК

Доклад на Евростат "Хората в ЕС - кои сме ние и как живеем?"