Фонд „Социална закрила“ финансира закупуването на лекотоварни автомобили за Домашен социален патронаж

Фонд „Социална закрила“ финансира закупуването на лекотоварни автомобили за Домашен социален патронаж

Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика ще финансира закупуването на нови лекотоварни автомобили от общините за разнасяне на храна. Общият финансов ресурс е 3 млн. лв. и се отпуска по програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“. Могат да кандидатстват общини, които предоставят услугите Домашен социален патронаж и топъл обяд по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. Кандидатстването с проектни предложения започва от днес и ще продължи до 25.11.2022 г.

Минималните характеристики на автомобилите за нуждите на домашния социален патронаж са: минимум 3 кубични метра обем на товарната зона, 1+1 брой места, минимум 480 кг полезен товар. Изисква се превозното средства да е с поне 3 години гаранция и покритие, позволяващо измиване и дезинфекциране.

Целевата програма и документите за кандидатстване са публикувани на електронен адрес: http://mlsp.government.bg/fond-sotsialna-zakrila - раздел „Документи“.

Допълнителна информация може да се получи във фонд „Социална закрила“ с адрес гр. София, ул. „Триадица“ № 2 и тел. 02 8119681, 8119401, 8119673.

важна информация