Гарантиране на правата на българските граждани при липса на сделка

Министерство на труда и социалната политика информира българските граждани, че в случай, че Обединеното кралство напусне ЕС „без сделка“, правата на всички български граждани, пребиваващи законно на територията на Великобритания към датата на Брекзит, ще бъдат гарантирани чрез Схемата за уседналост. По нея българските граждани ще имат възможност да кандидатстват за Статут на уседналост /Settled Status/ до 31.12.2020 г. Българските граждани, които са пребивавали във Великобритания преди излизането на страната от ЕС, ще имат възможност да влизат и пребивават на територията на Обединеното кралство след Брекзит дори все още да не са подали заявления по Схемата за уседналост.

Призоваваме всички български граждани в Обединеното кралство, с изключение на тези, придобили британско поданство, да кандидатстват по Схемата за уседналост.

https://www.gov.uk/settled–status–eu–citizens–families/applying–for–settled–status

важна информация