ВЕСЕЛА НАЧЕВА – ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

ВЕСЕЛА НАЧЕВА – ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Весела Начева завършва специалност „Право“ в Софийския университет „Свети Климент Охридски“, както и различни квалификации в областта на политиките за управление на държавната собственост, публично-частни партньорства, управление при кризи, управление на европейски проекти и др.

Притежава дългогодишен ръководен и експертен опит в системата на държавната администрация. В периода 2017 – 2021 година заема позицията на главен секретар, а след това и на началник на кабинета на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Ръководила е дирекция „Търговски дружества и концесии“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Заемала е експертни длъжности в Министерството на образованието и науката, Министерството на околната среда и водите и Областна администрация на Софийска област. Има опит в разработването на проекти на законови и подзаконови нормативни актове, на стратегически документи и програми на национално и европейско ниво, в изготвянето на правни становища и доклади,  в координацията и изпълнението на проект, в контрола по възлагането и изпълнението на обществени поръчки и др.

Владее английски и руски.


За контакт: Vesela.Nacheva@mlsp.government.bg