Контакти
Служби по трудови и социални въпроси към посолства в чужбина
Форма за обратна връзка по политики на МТСП
Форма за похвала, сигнал, оплакване или предложение във връзка с административното обслужване от администрацията на МТСП
Анкетна карта за обратна връзка с гражданите във връзка с административното обслужване


Контакти


Адрес: София 1051, ул. Триадица №2
  Пресцентър
Телефон: +359 2 8119 432
Факс: +359 2 986 13 18
Е-mail: press@mlsp.government.bg
Телефон: +359 2 8119 443
Факс: +359 2 988 44 05; +359 2 986 13 18
Е-mail: mlsp@mlsp.government.bg
Е-mail за заявления относно
услуги, подписани с КЕП:
e-uslugi@mlsp.government.bg

 

Главна дирекция Европейски фондове, международни програми и проекти Видин
пл. "Бдинци" № 3, ет. 3, ст. 43 А, Сградата на Бюрото по труда
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin