Кариери


Кариери


Списък на допуснатите кандидати до конкурс за старши експерт в отдел „Демографска политика и планиране“, дирекция „Стратегическо планиране и демографска политика“

 

Литература за подготовка за конкурс за старши експерт в отдел „Демографска политика и планиране“, дирекция „Стратегическо планиране и демографска политика“

 

Списък на недопуснатите кандидати до конкурс за старши експерт в отдел „Демографска политика и планиране“, дирекция „Стратегическо планиране и демографска политика“

 

Обява за конкурс за длъжността старши експерт в отдел "Демографска политика и планиране", дирекция "Стратегическо планиране и демографска политика"

 

Обявление за провеждане на процедура за подбор на външни членове на одитния комитет на Министерство на труда и социалната политика

Приложение № 1

Приложение № 2

 

Обява за конкурс за длъжност  старши експерт в отдел "Професионална квалификация", дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност"

 

 

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin