Кариери


Кариери 

Обява за конкурс за длъжност главен експерт (по заместване, на основание чл. 15 от ЗДСл) в одел "Информационни технологии и административно обслужване", дирекция "Стратегическо планиране, информационни технологии и административно обслужване"

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурс за длъжност главен експерт (по заместване) в отдел "Информационни технологии и административно обслужване", ДСПИТАО

 

Обява за конкурс за длъжност инспектор в Инспектората на Министерството на труда и социалната политика

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжност инспектор в Инспектората на Министерството на труда и социалната политика

Информационни източници за подготовка за участие в конкурс  за заемане на свободна длъжност инспектор в Инспектората на МТСП

 

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin