Кариери


Кариери


Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността директор на дирекция "Стратегическо планиране и демографска политика", МТСП

 

Списък на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността директор на дирекция "Стратегическо планиране и демографска политика", МТСП

 

Обява за заемане на длъжност "главен експерт" по чл. 15 от ЗДСл в отдел "Политики за социално включване, децата и семейството”, дирекция "Социално включване"

 

Обява за конкурс за длъжността директор на дирекция "Стратегическо планиране и демографска политика", МТСП

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжност инспектор в Инспектората на МТСП

Нормативни документи за подготовка за конкурс за длъжността инспектор в Инспектората

Обява за конкурс за длъжността инспектор в Инспектората на Министерството на труда и социалната политика

 

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin