Декларации по ЗПКОНПИ


Декларации по ЗПКОНПИРегистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ

 

Рег.№ Име, презиме, фамилия Длъжност  Вид декларация
ДК2-1/ 11.05.2018 Невена Костадинова Миленчева-Бабева държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-2/ 14.05.2018 Христо Митков Симеонов началник на отдел Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-3/ 14.05.2018 Ива Атанасова Янева старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-4/ 15.05.2018 Даниела Христова Попова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-5/ 15.05.2018  Искра Милкова Петрова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-6/ 15.05.2018  Николай Бойков Алексиев старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-7/ 15.05.2018  Александър Александров Евтимов държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-8/ 15.05.2018 Станимира Петрова Парапунова държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-9/ 15.05.2018  Николай Петров Павлов - I част парламентарен секретар Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-10/ 17.05.2018  Вергиния Георгиева Власакиева - подадена последваща № ДК2-18/21.05.2018 главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-11/ 17.05.2018 Даниела Гюрова Ташева главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК1-3/ 11.05.2018  Цветослава Иванова Кръстева-Пинелова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 1
ДК2-12/ 18.05.2018 Цветослава Иванова Кръстева-Пинелова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-13/ 21.05.2018 Кремена Здравкова Скечелиева главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-14/ 21.05.2018 Росица Василева Колева държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-15/ 21.05.2018  Мариета Малчева-Ковачева главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-16/ 21.05.2018  Надежда Руменова Огнянова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-17/ 21.05.2018 Петя Стоянова Малинова главен специалист Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-18/ 21.05.2018 Вергиния Георгиева Власакиева - коригираща главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-19/ 21.05.2018 Александра Петрова Александрова младши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-20/ 21.05.2018 Петя Петрова Александрова старши специалист Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-21/ 22.05.2018  Снежана Димова Чакърова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-22/ 22.05.2018  Росица Крачунова Петкова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-23/ 22.05.2018 Александрина Владиславова Михайлова младши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-24/ 22.05.2018 Искра Димитрова Апостолова - Григорова старши специалист Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-25/ 22.05.2018 Валя Лазарова Василева старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК1-5/ 16.05.2018  Цветинка Иванова Цанова младши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 1
ДК2-26/ 23.05.2018 Цветинка Иванова Цанова младши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-27/ 23.05.2018 Георги Цветанов Янков началник на отдел Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-28/ 23.05.2018 Ивайло Рангелов Найденов държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-29/ 23.05.2018 Александрия Йорданова Александрова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-30/ 23.05.2018 Цветанка Живкова Карапетрова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-31/ 23.05.2018 Евелина Василева Пейчинова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-32/ 23.05.2018 Ненко Петков Салчев главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-33/ 23.05.2018  Бойка Цолова Върбанова държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-34/ 23.05.2018 Диана Николаева Грозданчева главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-35/ 23.05.2018  Анжела Руменова Манолова младши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-36/ 25.05.2018  Eлка Димитрова Димитрова директор Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-37/ 25.05.2018 Мирослава Георгиева Иванова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-38/ 25.05.2018 Антоанета Стефанова Ганчева съветник Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-39/ 25.05.2018 Елеонора Николова Пачеджиева директор Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-40/ 25.05.2018 Илия Боянов Гаралиев младши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-41/ 28.05.2018 Анелия Николаева Ценова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-42/ 28.05.2018 Стефанка Иванова Орозова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-43/ 28.05.2018 Валентина Цанкова Ангелова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-44/ 28.05.2018 Милена Петрова Митева началник на отдел Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-45/ 28.05.2018  Камелия  Димитрова Калева младши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-46/ 28.05.2018 Марина Кирилова Янева старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-47/ 28.05.2018 Десислава Боянова Кожухарова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК4-2/ 19.06.2018  Десислава Боянова Кожухарова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 4
ДК2-48/ 28.05.2018 Красимира Иванова Иванова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-49/ 28.05.2018 Ваня Йорданова Янкулова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-50/ 28.05.2018 Светла Йотова Иванова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-51/ 29.05.2018 Милена Георгиева Анастасова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-52/ 29.05.2018 Нина Огнянова Нунева главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-53/ 29.05.2018 Красимира Йорданова Колева старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-54/ 29.05.2018 Елена Стефанова Петрова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-55/ 29.05.2018 Венцислав Спасов Пачев старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-56/ 29.05.2018 Татяна Младенова Георгиева главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-57/ 29.05.2018 Боряна Димитрова Тръпчева главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-58/ 29.05.2018  Красимира Иванова Миланчева главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-59/ 29.05.2018  Светослава Атанасова Божилова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-60/ 29.05.2018  Ясен Емилов Димитров старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-61/ 29.05.2018  Кирил Емилов Атанасов старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-62/ 29.05.2018 Владимир Александров Олшевски главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-63/ 29.05.2018 Ивалина Здравкова Здравкова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-64/ 29.05.2018 Цветлин Кънчев Киров старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-65/ 29.05.2018 Стоян Мирчев Гайдажиев главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-66/ 29.05.2018 Надя Валентинова Борисова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-67/ 29.05.2018 Виргиния Иванова Цанова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-68/ 29.05.2018 Елена Валентинова Велкова - подадена последваща декларация ДК2-132 от 04.06.2018 държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-69/ 30.05.2018 Атанас Георгиев Колчаков държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-70/ 30.05.2018 Венета Николова Рачева-Йорданова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-71/ 30.05.2018 Свилен Николаев Стойков старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-72/ 30.05.2018 Севдалина Велчева Стоянова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-73/ 30.05.2018 Виктория Якова Петрова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-74/ 30.05.2018 Мария Христова Донова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК1-2/ 10.05.2018 Емилия Русева Чилингирова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 1
ДК2-75/ 30.05.2018 Емилия Русева Чилингирова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-76/ 30.05.2018 Гергана Менкова Малинова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-77/ 30.05.2018 Веселин Спасов Спасов главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-78/ 30.05.2018 Анета Атанасова Станулова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-79/ 30.05.2018 Петър Светлозаров Карагинев главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-80/ 30.05.2018 Лъчезар Михайлов Величков младши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-81/ 30.05.2018  Ралица Стоилова Соколова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-82/ 31.05.2018 Румяна Илиева Михайлова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК1-1/ 10.05.2018  Нели Илиева Веселинова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 1
ДК2-83/ 31.05.2018  Нели Илиева Веселинова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-84/ 31.05.2018 Йоанна Петрова Германова държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-85/ 31.05.2018 Зорница Цветанова Андровска старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-86/ 31.05.2018 Евелина Веселинова Христова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-87/ 31.05.2018  Антония Недялкова Делчева старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-88/ 31.05.2018 Борислава Тошкова Петрова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-89/ 31.05.2018 Бистра Димитрова Иванова финансов контрольор Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-90/ 31.05.2018 Адриана Валентинова Петрова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-91/ 31.05.2018 Миглена Радославова Славова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-92/ 31.05.2018 Цветан Петков Балевски главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-93/ 31.05.2018 Йорданка Христова Коцелова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-94/ 31.05.2018 Иванка Ценкова Младенова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-95/ 31.05.2018 Илиана Румянова Ковачева главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-96/ 31.05.2018 Елена Стоилова Ласкова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-97/ 31.05.2018 Мария Кирчева Манолова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-98/ 31.05.2018 Петър Костов Гъров началник на отдел Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-99/ 31.05.2018 Галя Георгиева Савова държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-100/ 31.05.2018  Миляна Кръстева Павлова държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-101/ 31.05.2018  Надежда Емилова Тодорова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-102/ 31.05.2018  Андрей Иванов Обретенов старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-103/ 31.05.2018  Пенка Славова Чакърова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-104/ 01.06.2018  Михаил Илиев Илиев главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-105/ 01.06.2018 Събина Димитрова Стоева държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-106/ 01.06.2018 Тодор Борисов Кръстев главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-107/ 01.06.2018 Емилия Славейкова Стойкова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-108/ 01.06.2018  Васил Ангелов Янкулов главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-109/ 01.06.2018  Ваня Стоянова Пенева главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-110/ 01.06.2018 Цветомир Лъчезаров Симеонов старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-111/ 01.06.2018 Нина Стефанова Мининска главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-112/ 01.06.2018 Живка Грудева Жекова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-113/ 01.06.2018 Божидара Георгиева Станкова-Бочева главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-114/ 01.06.2018 Марина Петрова Петкова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-115/ 01.06.2018 Томислава Валентинова Евстатиева началник на отдел Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-116/ 01.06.2018 Десислава Пламенова Маданска главен специалист Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-117/ 01.06.2018  Гергана Асенова Казакова държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-118/ 01.06.2018  Ефросина Стефанова Тикварска - Николова държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-119/ 01.06.2018  Людмила Николова Екова - подадена нова последваща декларация ДК2-301 от 07.06.2018 главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-120/ 01.06.2018  Николай Иванов Арнаудов главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-121/ 01.06.2018 Надежда Йорданова Харизанова държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-122/ 04.06.2018 Александрина Александрова Борисова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-123/ 04.06.2018 Младен Николов Христов старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-124/ 04.06.2018 Светослава Петрова Илиева-Цибранска главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-125/ 04.06.2018 Снежана Александрова Ангелова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-126/ 04.06.2018  Момчил Христов Масларов директор Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-127/ 04.06.2018 Живка Петрова Минчева държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-128/ 04.06.2018 Васил Асенов Асенов главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-129/ 04.06.2018  Ангел Димитров Томанов главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-130/ 04.06.2018  Мария Димитрова Енева началник на отдел Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-131/ 04.06.2018 Адриана Дантева Андреева- Недкова съветник Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-132/ 04.06.2018 Елена Валентинова Велкова държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-133/ 04.06.2018  Цветан Милков Иванов главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-134/ 04.06.2018  Марин Валентинов Байчев държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-135/ 04.06.2018  Мария Веселинова Петрова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-136/ 04.06.2018  Ирина Анатолиева Симеонска държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-137/ 04.06.2018 Златка Петкова Петкова държавен вътрешен одитор Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК4-6/ 04.10.2018  Златка Петкова Петкова държавен вътрешен одитор Декларация по чл. 35, ал.1, т. 4
ДК2-138/ 04.06.2018  Ролен Виолинов Вълчев главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-139/ 04.06.2018 Филка Николова Младжова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-140/ 04.06.2018  Албена Младенова Славчова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-141/ 04.06.2018 Боряна Георгиева Ферманджиева старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-142/ 04.06.2018 Анна Савова Савова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-143/ 04.06.2018  Магдалена Георгиева Тодорова-Димитрова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-144/ 04.06.2018 Мирослава Мирчева Вълчева - Кондева главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-145/ 04.06.2018  Людмил Димитров Димитров държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-146/ 04.06.2018 Георги Андреев Бъркашки главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-147/ 04.06.2018  Евгени Кирилов Гогушев директор Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК1-9/ 29.06.2018  Китка Георгиева Славкова-Цолова  специалист Декларация по чл. 35, ал.1, т. 1
ДК2-148/ 04.06.2018 Китка Георгиева Славкова-Цолова - подадена последваща декларация с рег. № ДК2-181 / 05.06.2018г.   Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-149/ 04.06.2018  Емилия Богданова Войнова-Бояджиева началник на отдел Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-150/ 04.06.2018  Мария Тодорова Иванова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-151/ 04.06.2018 Светлана Велкова Минева главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-152/ 04.06.2018 Валерия Илиева Асенова държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК4-1/ 04.06.2018  Валерия Илиева Асенова държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 4
ДК2-153/ 04.06.2018 Йорданка Славянова Славова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-154/ 04.06.2018  Георги Иванов Илиев началник на отдел Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-155/ 04.06.2018  Венцислава Бобчева Тодорова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-156/ 04.06.2018  Тодор Димов Цацов старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-157/ 04.06.2018  Емилия Господинова Дескова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-158/ 04.06.2018 Боян Валентинов Петров старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-159/ 04.06.2018  Екатерина Асенова Папучиева главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-160/ 04.06.2018  Албена Цветанова Терзиева главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-161/ 04.06.2018 Любомир Ангелов Крумов държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-162/ 04.06.2018 Георги Иванов Иванов главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-163/ 04.06.2018  Златина Димитрова Карликова старши инспектор Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-164/ 04.06.2018 Лилия Миланова Тодорова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-165/ 04.06.2018 Венета Петрова Тешовска главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-166/ 04.06.2018  Росица Георгиева Стоичкова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-167/ 04.06.2018  Гергана Ангелова Тончева старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-168/ 04.06.2018  Олга Тенчева Тенева старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-169/ 04.06.2018  Мая Стойнева Енева държавен вътрешен одитор Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-170/ 04.06.2018  Десислава Славчева Борисова началник на отдел Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-171/ 04.06.2018  Данаил Недков Русев старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-172/ 04.06.2018 Ваня Димитрова Иванова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-173/ 04.06.2018  Екатерина Димитрова Кунадис главен специалист Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-174/ 04.06.2018 Мина Григорова Минчева старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-175/ 04.06.2018  Петя Ангелова Малакова началник на отдел Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-176/ 05.06.2018  Антоанета Недялкова Недкова младши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-177/ 05.06.2018 Даниела Атанасова Христова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-178/ 05.06.2018  Даниела Любомирова Кичева-Соколова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-179/ 05.06.2018  Ани Димитрова Евгениева - Георгиева главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-180/ 05.06.2018  Антон Владимиров Кафеджийски главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-181/ 05.06.2018 Китка Георгиева Славкова-Цолова специалист Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-182/ 05.06.2018  Орлин Александров Кръстев главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-183/ 05.06.2018 Ивайло Тодоров Димитров главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-184/ 05.06.2018  Мариела Иванова Йорданова инспектор Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-185/ 05.06.2018 Тонислава Ангелова Сотирова началник на отдел Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК4-5/ 03.10.2018  Тонислава Ангелова Сотирова началник на отдел Декларация по чл. 35, ал.1, т. 4
ДК2-186/ 05.06.2018 Младенка Иванова Христова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-187/ 05.06.2018  Зоя Воиславова Асенова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-188/ 05.06.2018 Дарина Петкова Конова държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-189/ 05.06.2018  Меглена Стефанова Константинова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-190/ 05.06.2018  Ивета Петрова Михайлова-Джекова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-191/ 05.06.2018  Манол Димов Манолов старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-192/ 05.06.2018 Мила Богданова Николова младши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-193/ 05.06.2018  Таня Петкова Петрова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-194/ 05.06.2018 Сашка Асенова Захариева главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-195/ 05.06.2018 Наталия Георгиева Гьорева старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-196/ 05.06.2018  Радка Генова Георгиева-Асенова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-197/ 05.06.2018  Елка Иванова Миланова началник на отдел Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-198/ 05.06.2018  Наталия Иванова Иванова началник на отдел Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-199/ 05.06.2018  Ирина Цекова Иванова началник на отдел Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-200/ 05.06.2018  Албена Валентинова Габрова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-201/ 05.06.2018  Анелия Иванова Йорданова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-202/ 05.06.2018  Мария Бойчева Стефанова главен юрисконсулт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-203/ 05.06.2018  Иван Делев Ангелов служител по сиг. на информацията Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-204/ 05.06.2018  Янислава Кирилова Кирилова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-205/ 05.06.2018 Юлиана Кирилова Василева главен юрисконсулт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-206/ 05.06.2018  Снежка Кирилова Костадинова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-207/ 05.06.2018 Евгения Василева Станкева държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-208/ 05.06.2018  Людмила Момчилова Пътникова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-209/ 05.06.2018  Даниел Христов Динев държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-210/ 05.06.2018 Зоя Иванова Каукова-Иванова държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-211/ 05.06.2018 Катя Богданова Грозданова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-212/ 05.06.2018 Пламен Георгиев Илиев главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-213/ 05.06.2018 Елена Любомирова Кременлиева директор Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-214/ 05.06.2018  Георги Димчев Великов главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-215/ 05.06.2018 Румен Петров Донев държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-216/ 05.06.2018  Стефанка Александрова Радойчова главен специалист Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-217/ 05.06.2018 Лариса Петрова Тодорова началник на отдел Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-218/ 05.06.2018 Гергана Боянова Тодорова главен юрисконсулт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-219/ 06.06.2018 Надежда Цветанова Делева главен специалист Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-220/ 06.06.2018 Славка Михайлова Михайлова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-221/ 06.06.2018 Людмила Йорданова Каменова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-222/ 06.06.2018 Ивелина Стайкова Шопска старши юрисконсулт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-223/ 06.06.2018 Стефан Данаилов Данаилов главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-224/ 06.06.2018 Ивияна Начева Рачева държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-225/ 06.06.2018 Милена Сашева Терзиева държавен вътрешен одитор Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-226/ 06.06.2018 Гергана Зефирова Върбанова-Енчева началник на отдел Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-227/ 06.06.2018 Теодора Ангелова Тодорова държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-228/ 06.06.2018 Мария Стойкова Савова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-229/ 06.06.2018 Ивайла Валериева Христоскова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-230/ 06.06.2018 Иван Тодоров Димитров държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-231/ 06.06.2018 Аглика Стойчева Липчева директор Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК1-4/ 11.05.2018  Галя Генова Синабова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 1
ДК2-232/ 06.06.2018 Галя Генова Синабова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-233/ 06.06.2018 Лилия Емилова Кирилова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-234/ 06.06.2018 Ангел Стефанов Вълков главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-235/ 06.06.2018 Десислава Иванова Димитрова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-236/ 06.06.2018 Ваня Делчева Стамболова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-237/ 06.06.2018 Мария Христова Тютюнджиева старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-238/ 06.06.2018 Магдалена Крумова Крумова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-239/ 06.06.2018 Маргарита Нинова Дилковска главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-240/ 06.06.2018 Любов Найденова Попова управител Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-241/ 06.06.2018 Антоанета Крумова Кръстева главен специалист Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-242/ 06.06.2018 Яна Йорданова Якова главен вътрешен одитор Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-243/ 06.06.2018 Гинка Николаева Машова-Станчева държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-244/ 06.06.2018 Елена Димитрова Стаматова-Захова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-245/ 06.06.2018 Костадина Любомирова Пергелова началник на отдел Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-246/ 06.06.2018 Теодора Качова Любенова държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-247/ 06.06.2018 Светлана Манолова Делииванова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-248/ 06.06.2018 Валерия Валери Панайотова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-249/ 06.06.2018 Ирина Цекова Иванова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-250/ 06.06.2018 Магдалена Георгиева Георгиева старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-251/ 06.06.2018 Елица Валентинова Славчева-Борисова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-252/ 06.06.2018 Наталия Илиева Анастасова заместник главен директор Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-253/ 06.06.2018 Мишел Варужан Гутсузян директор Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-254/ 06.06.2018 Антония Иванова Атанасова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-255/ 06.06.2018 Десислава Иванова Георгиева-Ушколова началник на отдел Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-256/ 06.06.2018 Венцислава Бобчева Тодорова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-257/ 06.06.2018 Иванка Милушева Игнатова държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-258/ 06.06.2018 Ева Велиславова Стефанова-Тошева главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-259/ 06.06.2018 Петър Цветанов Начев директор Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-260/ 07.06.2018 Нина Пламенова Рачинска началник на отдел Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-261/ 07.06.2018 Цветелина Горанова Островска главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-262/ 07.06.2018 Пламена Георгиева Петрова старши юрисконсулт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-263/ 07.06.2018 Раймонд Николов Сапарев главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-264/ 07.06.2018 Теменужка Стоянова Златанова началник на отдел Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-265/ 07.06.2018 Антоанета Иванова Томова-Цонева държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-266/ 07.06.2018 Валя Димитрова Викентиева старши специалист Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-267/ 07.06.2018 Елеонора Николова Алексиева главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-268/ 07.06.2018 Елица Сергеева Спасова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-269/ 07.06.2018 Златина Иванова Найденова държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-270/ 07.06.2018 Жана Ангелова Георгиева старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-271/ 07.06.2018 Георги Величков Стойнев държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-272/ 07.06.2018 Мариела Петрова Георгиева старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-273/ 07.06.2018 Малин Митков Субев главен вътрешен одитор Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-274/ 07.06.2018 Лилия Петрова Стоянович главен директор Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-275/ 07.06.2018 Галин Стоянов Градев старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-276/ 07.06.2018 Десислава Георгиева Георгиева старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-277/ 07.06.2018 Мария Тодорова Василева старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-278/ 07.06.2018 Ана Александрова Маринова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-279/ 07.06.2018 Тоника Колева Дечева старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-280/ 07.06.2018 Стефка Василева Лиманска началник на отдел Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-281/ 07.06.2018 Гергана Валериева Тончева старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-282/ 07.06.2018 Албена Кирилова Станкова старши вътрешен одитор Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК4-3/ 27.08.2018 Албена Кирилова Станкова старши вътрешен одитор Декларация по чл. 35, ал.1, т. 4
ДК2-283/ 07.06.2018 Мирослава Руменова Стоицева старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-284/ 07.06.2018 Диляна Иванова Карастоянова-Стоичкова държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-285/ 07.06.2018 Иван Иванов Младенов главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-286/ 07.06.2018 Антоанета Иванова Орешкова-Тодорова държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-287/ 07.06.2018 Владимира Стойкова Ал Хашим старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-288/ 07.06.2018 Гергана Стилиянова Янкова младши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-289/ 07.06.2018 Марияна Ангелова Тошева главен специалист Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-290/ 07.06.2018 Лилия Стефанова Чолакова държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-291/ 07.06.2018 Славейка Моретиева Георгиева държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК1-6/ 29.05.2018 Желена Иванова Демирова младши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 1
ДК2-292/ 07.06.2018 Желена Иванова Демирова младши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-293/ 07.06.2018 Нина Добрева Спирдонова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-294/ 07.06.2018 Мария Николаева Железарова началник на отдел Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-295/ 07.06.2018 Боряна Паунова Стайкова държавен инспектор Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-296/ 07.06.2018 Венета Георгиева Велкова главен инспектор Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-297/ 07.06.2018 Теодора Славчева Тодорова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-298/ 07.06.2018 Йорданка Славянова Славова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-299/ 07.06.2018 Красена Димова Стоименова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-300/ 07.06.2018 Десислава Юлианова Митова младши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-301/ 07.06.2018 Людмила Николова Екова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-302/ 07.06.2018 Светла Петрова Стоянова държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-303/ 07.06.2018 Наталия Димитрова Ефремова заместник главен директор Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-304/ 07.06.2018 Ради Стефанов Футеков главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-305/ 07.06.2018 Атанас Иванов Ляпчев главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-306/ 07.06.2018  Снежана Цецова Александрова държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-307/ 07.06.2018 Добринка Бонева Бонева-Илкова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-308/ 08.06.2018 Ася Нинонав Илиева главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-309/ 08.06.2018 Валентина Николова Динева държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-310/ 08.06.2018 Яна Наскова Колева старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-311/ 08.06.2018 Симона Валериева Методиева старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-312/ 08.06.2018  Полина Петева Стойчева-Пиперова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-313/ 08.06.2018 Славка Георгиева Радева главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-314/ 08.06.2018 Мила Георгиева Петрова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-315/ 08.06.2018 Ташка Петрова Габровска държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-316/ 08.06.2018 Анна Росенова Йорданова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-317/ 08.06.2018 Анна Николова Матеева заместник главен директор Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК4-4/ 14.09.2018 Анна Николова Матеева заместник главен директор Декларация по чл. 35, ал.1, т. 4
ДК2-318/ 08.06.2018 Васка Костадинова Семерджиева - Даракчиева държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-319/ 08.06.2018 Николина Костадинова Сотирова главен юрисконсулт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-320/ 08.06.2018 Ралица Стефанова Станева-Костова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-321/ 08.06.2018 Роберто Данчев Маринов старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-322/ 08.06.2018 Симеон Ленинов Струкански главен вътрешен одитор Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-323/ 08.06.2018 Силвана Маринчева Маринчева главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-324/ 08.06.2018 Цонко Атанасов Кучев държавен вътрешен одитор Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-325/ 08.06.2018 Илиян Огнянов Саралиев началник на отдел Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-326/ 08.06.2018 Ивелина Василева Върбанова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-327/ 08.06.2018 Зорница Станева Чеканова началник на отдел Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-328/ 08.06.2018 Ралица Стоянова Маринова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-329/ 08.06.2018 Диана Стойкова Димова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-330/ 08.06.2018 Калин Димитров Петков главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-331/ 08.06.2018 Снежанка Димитрова Йотинска главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-332/ 08.06.2018 Георги Георгиев Грудев главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-333/ 08.06.2018 Деница Васкова Тенчева-Фока старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-334/ 08.06.2018 Петя Асенова Ангелова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-335/ 08.06.2018 Ралица Миленова Манолова-Мирчева главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-336/ 08.06.2018 Теодора Емилова Тодорова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-337/ 08.06.2018 Диана Бойчева Вълчова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-338/ 08.06.2018 Искрен Иванов Ангелов началник на отдел Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-339/ 08.06.2018 Агнес Атанасова Николова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-340/ 08.06.2018 Мария Божидарова Вангелова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-341/ 08.06.2018 Вера Свиленова Петрова младши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-342/ 08.06.2018 Марио Людмилов Костов младши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-343/ 08.06.2018 Красимира Жекова Айнаджиева старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-344/ 08.06.2018 Миглена Иванова Христова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-345/ 08.06.2018 Алексей Еленков Андреев директор Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-346/ 08.06.2018 Елена Николова Венкова държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-347/ 08.06.2018 Вилислава Красимирова Станчева-Иванова старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-348/ 08.06.2018  Мила Либкхнет Мицова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-349/ 08.06.2018 Райна Тодорова Шопова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-350/ 08.06.2018  Стоилка Бориславова Панева главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-351/ 11.06.2018  Димитър Стоянов Божилов главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК1-7/ 01.06.2018  Теодор Тодоров Цанев старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 1
ДК2-352/ 13.06.2018 Теодор Тодоров Цанев старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК1-8/ 18.06.2018  Тони Георгиев Тонев главен специалист Декларация по чл. 35, ал.1, т. 1
ДК2-353/ 19.06.2018 Тони Георгиев Тонев главен специалист Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-354/ 05.07.2018  Иван Делев Ангелов служител по сиг. На информацията Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-355/ 06.07.2018 Красена Димова Стоименова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-356/ 06.07.2018  Петър Цветанов Начев директор Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-357/ 06.07.2018  Антоанета Крумова Кръстева - промяна главен специалист Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-358/ 09.07.2018 Китка Георгиева Славкова - Цолова юрисконсулт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК1-10/ 04.07.2018 Бисер Димитров Димитров главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 1
ДК2-359/ 24.07.2018  Бисер Димитров Димитров главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК2-360/ 14.08.2018 Елка Димитрова Милева държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК1-11/ 06.07.2018  Диана Илиянова Димитрова главен юрисконсулт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 1
ДК2-361/ 14.08.2018 Диана Илиянова Димитрова главен юрисконсулт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК1-12/ 16.07.2018 Любомира Николаева Аршинкова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 1
ДК2-362/ 21.08.2018  Любомира Николаева Аршинкова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК1-13/ 07.08.2018  Снежанка Димитрова Йотинска старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 1
ДК2-363/ 07.09.2018  Снежанка Димитрова Йотинска старши експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК1-14/ 20.08.2018  Лъчезар Иванов Манов главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 1
ДК2-364/ 13.09.2018 Лъчезар Иванов Манов главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
ДК1-15/ 05.09.2018  Емил Любчев Йотов длъж.лице по ЗЛД Декларация по чл. 35, ал.1, т. 1
ДК1-16/ 07.09.2018 Миглена Радославова Славова старши сътрудник по УЕПП Декларация по чл. 35, ал.1, т. 1
ДК1-17/ 21.09.2018 Елена Иванова Гюрова държавен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 1
ДК1-18/ 28.09.2018  Хубавинка Александрова Василева старши юрисконсулт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 1
ДК1-19/ 01.10.2018 Юлиана Борисова Николова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 1
ДК1-20/ 04.10.2018  Цветелина Красимирова Димитрова главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 1
ДК1-21/ 04.10.2018  Станислав Иванов Янакиев главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 1
ДК1-22/ 04.10.2018 Антон Георгиев Тонев главен експерт Декларация по чл. 35, ал.1, т. 1
ДК2-365/ 09.10.2018 Емил Любчев Йотов длъжностно лице по ЗЛД Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2

 

Архив на декларации по ЗПУКИ - 2

Архив на декларации по ЗПУКИ - 1

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin