Програми и проекти за заетост


Програми и проекти за заетост


 

·   Програма „Старт на кариерата“

    - Процедура за кандидатстване от 24 октомври до 18 ноември 2016 г.

      Заповед за допълване на Квота 1 и Квота 3

      Заповед за изменение и допълнение на Квота 2 и Квота 3

      Заповед за изменение на Квота 3

   - Процедура за кандидатстване от 25 април до 20 май 2016 г.

 

·   Национална програма „Активиране на неактивни лица“

 

·   Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“

 

·   Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица

 

·   Национална програма „Помощ за пенсиониране“

   

·   Национална програма „Мелпомена“

 

·   Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания

 

·   Програма за заетост и обучение на бежанци

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin