Програми и проекти за заетост


Програми и проекти за заетост 
·   Програма „Старт на кариерата“
 
    - Заповед № РД01-703/15.09.2017 г. - Програма "Старт на кариерата" за заетост през 2018 г.
    - Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД01-703/15.09.2017 г.
    - Заповед за допълнение на Заповед № РД01-703/15.09.2017 г.
 
    - Критерии за подбор на кандидати за заетост през 2018 г.
    - Процедура за кандидатстване за работните места в централните ведомства за заетост през 2018 г.
    - Процедура за кандидатстване за работните места в областните и общинските администрации за заетост през 2018 г.
    - Квота № 1 за работните места в централните ведомства за заетост през 2018 г.
    - Квота № 2 за работните места в областните администрации за заетост през 2018 г.
    - Квота № 3 за работните места в общинските администрации за заетост през 2018 г.
 
   
 
·   Национална програма „Активиране на неактивни лица“

 

·   Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“

 

·   Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица

 

·   Национална програма „Помощ за пенсиониране“

   

·   Национална програма „Мелпомена“

 

·   Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания

 

·   Програма за заетост и обучение на бежанци

 

-   РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМИ - 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin