Новини


Новини
Открито заседание на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете


Народното събрание прие Закон за равнопоставеност на жените и мъжете


Заседание на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към МС и провеждане на Кръгла маса за намаляване на разликата в заплащането на жените и мъжете


Заключителна конференция по проект: "Равенство във вземането на решения в икономиката"


България има напредък в прилагането на политиката за равенство между половете, отчита ЕС;


Провеждане на поредица от информационни и дискусионни форуми за повишаване на информираността относно ползите от балансираното представителство на жените и мъжете в процесите на вземане на решения в областта на икономиката;


Първо редовно заседание на Групата на високо равнище по недискриминация, равенство и разнообразие;

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin