Добри практики


Добри практики


Политика по качеството, декларирана и подписана от министър Гълъб Донев

Система за управление на качеството на Министерството на труда и социалната политика

 

                                                                            

Анализ на административното обслужване на физически и юридически лица от Министерството на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра през четвъртото тримесечие на 2016 година  - приложение

 

Анализ на административното обслужване на физически и юридически лица от Министерството на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра през третото тримесечие на 2016 година  -  приложение

 

Анализ на административното обслужване на физически и юридически лица от Министерството на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра през второто тримесечие на 2016 година приложение

 

Анализ на административното обслужване на физически и юридически лица от Министерството на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра през първото тримесечие на 2016 година  -  приложение

* * * 

     

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin