Административни услуги


Предоставяне на информация за обявените свободни работни места2. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЯВЕНИТЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Характеристика

Изложението указва реда за предоставяне на информация за обявените свободни работни места с цел подпомагане на регистрираните търсещи работа лица в съответната дирекция "Бюро по труда" в процеса на търсене на работа.

Забележка: Обявени свободни работни места са работни места, за които работодател е попълнил формуляр "Заявка за свободно работно място" и регистрирал в териториално поделение на Агенция по заетостта - дирекция "Бюро по труда".

 

Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган

Информирането и консултирането относно обявени свободни работни места и изискванията за тяхното заемане се организират и предоставят от дирекциите "Бюро по труда" на търсещите работа лица по техния постоянен или настоящ адрес.

2. Вътрешен ход на административната услуга

Дирекция "Бюро по труда" обявява списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Информацията се публикува в официалната страница на Агенцията по заетостта в Интернет.

Търсещите работа лица могат да получат допълнителна информация по обявените свободни работни от трудовите посредници).

 

Образци и формуляри – не се изискват

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin