Административни услуги


Издаване на разрешение за проектиране на специални взривни работиДекларация по чл. 39 от АПК - бланка

Искане по чл.11 от ПБТВР - бланка

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin