Административни услуги


Издаване на разрешение за извършване на специални взривни работи (издава се от Дирекции Инспекция по труда)


 1. Наименование - Искане за издаване на разрешение за извършване на специални взривни работи (издава се от Дирекции „Инспекция по труда")

 2. Правно основание - Кодекс на труда - чл. 276, ал. 1, Заповед № 294 от 28.12.1996г. на Министъра на труда и социалната политика и чл. 12, ал. 1 от Правилник по безопасността на труда при взривните работи (ПБТВР)

 3. Заявител - юридически лица и физически лица

 4. Процедура по издаване на разрешението, изисквания и необходими документи:

  1. Необходими документи:

   1. Документи:

 • Искане за издаване на разрешение за извършване на специални взривни работи (бланка)

 • Проект за специални взривни работи изготвен от проектантска група получила разрешително

съгласно чл.11 от ПБТВР и съгласуван с всички заинтересовани страни (страни са - администрацията на територията на която ще се извършват взривните работи и фирмите (предприятията) или физически лица, имащи обекти които трябва да се охраняват при извършването на взривните работи);

 • Копие от разрешителното за проектиране на специални взривни работи;

 • Копие от съдебното решение за регистрация на заявителя;

 • Съдебно удостоверение за актуално състояние на фирмата;

 • Копия от свидетелствата за правоспособност на лицата, участвали в изработването на проекта;

 • Копие от договора за трудовите правоотношения на ръководителя на взривните работи със

заявителя както и копие от свидетелството за правоспособност на ръководителя на взривните работи;

 • Копие от свидетелството за правоспособност на взривниците участващи във взривните работи;

 • Инструкция за безопасна работа с взривни материали;

 • Копие от разрешително (договор, писмо) за ползване на склада за взривни материали;

 • Заповед за отговорно лице за извършване на взривните работи;

 • Списък на лицата имащи достъп до взривните материали;

 • Декларация, че свидетелството за правоспособност на ръководителя взривни работи не е отнето

от контролните органи на ИА ГИТ , Д ИТ и МВР съгласно чл. 388 от ПБТВР - (образец)

   1. Изисквания към документите:

 • Всички копия трябва да са заверени с текст „Вярно с оригинала" и печат.

 • Проектът трябва да е подписан на челната страница от проектанта l-ва степен, както и всички чертежи приложени към проекта.

  1. Подаване на документите:

Искането и придружаващите го документи се подават в Дирекция „Инспекция по труда" Д ИТ за съответната област на Република България, на територията на която ще се извършват специалните взривни работи.

 

Дирекция Инспекция по труда

Област на Република България

1

Дирекция "Инспекция по труда" - Благоевград

Благоевград, Кюстендил

2

Дирекция "Инспекция по труда" - Бургас

Бургас

3

Дирекция "Инспекция по труда" - Варна

Варна

4

Дирекция "Инспекция по труда" - Велико Търново

Велико Търново

5

Дирекция "Инспекция по труда" - Враца

Враца

6

Дирекция "Инспекция по труда" - Габрово

Габрово

7

Дирекция "Инспекция по труда" - Добрич

Добрич, Силистра

8

Дирекция "Инспекция по труда" - Кърджали

Кърджали

9

Дирекция "Инспекция по труда" - Ловеч

Ловеч

10

Дирекция "Инспекция по труда" - Монтана

Монтана, Видин

11

Дирекция "Инспекция по труда" - Пазарджик

Пазарджик

12

Дирекция "Инспекция по труда" - Плевен

Плевен

13

Дирекция "Инспекция по труда" - Пловдив

Пловдив, Смолян

14

Дирекция "Инспекция по труда" - Русе

Русе

15

Дирекция "Инспекция по труда" - Сливен

Сливен, Ямбол

16

Дирекция "Инспекция по труда" София

Райони на Столична община*:

 1. Район "Връбница"

 2. Район "Възраждане"

 3. Район "Илинден"

 4. Район "Изгрев"

 5. Район "Искър"

 6. Район "Красно село"

 7. Район "Красна поляна"

 8. Район "Лозенец"

 9. Район "Младост"

 10. Район "Надежда"

 11. Район "Оборище"

 12. Район "Подуяне"

 13. Район "Сердика"

 14. Район "Слатина"

 15. Район "Средец"

 16. Район "Студентски"

 17. Район "Триадица"

17

Дирекция "Инспекция по труда Софийска област" София

Софийска област, Перник и райони на Столична община*:

 1. Район "Кремиковци"

 2. Район "Нови Искър"

 3. Район "Банкя"

 4. Район "Витоша"

 5. Район "Панчарево"

 6. Район "Люлин"

 7. Район "Овча купел"

18

Дирекция "Инспекция по труда" - Стара Загора

Стара Загора

19

Дирекция "Инспекция по труда" - Търговище

Търговище

20

Дирекция "Инспекция по труда" Хасково

Хасково

21

Дирекция "Инспекция по труда" - Шумен

Шумен

 *3абележка:

По вътрешно разпределение област София-град е разделена между Дирекция „Инспекция по труда" София и Дирекция „Инспекция по труда Софийска област" София на принципа на районното деление на Столична община.

  1. Срок на изпълнение - 7 дни, съгласно чл. 57, ал. 2 АПК.

 1. Срок на валидност на разрешението - съгласно срока посочен в разрешението

 2. Цена/такса за издаване - няма

 3. Образци на документи:

  1. Искане за издаване на разрешение за извършване на специални взривни работи

  2. Декларация по чл. 39, ал. 1 от АПК

 • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin