Административни услуги


Издаване на разрешение за приемане на работа на лица от 16 до 18 годиниИздаване на разрешение за приемане на работа на лица от 16 до 18 години

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin