МТСП и общините ще разгледат възможностите за подобряване на процеса по извеждане на децата от институциите


МТСП и общините ще разгледат възможностите за подобряване на процеса по извеждане на децата от институциите    • Ипрати на приятел

    EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


    © 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
    Vidin Vidin