Телефон за сигнали за корупция


Телефон за сигнали за корупцияУ В А Ж А Е М И   Г Р А Ж Д А Н И, 

0800-11- 617 e безплатен телефон на Министерството на труда и социалната политика, на който може да изпращате сигнали за конкретна корупционна проява на служител в МТСП, изпълнителните агенции към министъра на труда и социалната политика и териториалните им поделения.

Вие може да подадете сигнал за корумпиран служител, но задължителното условие е обаждането
да не е анонимно. Телефонът работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. За да разгледаме Вашия сигнал, трябва да съобщите Вашите имена, адрес и телефон за обратна връзка.

Подавайте сигнали за корупция, които са свързани
само и единствено със служители от министерството, изпълнителните агенции към министъра на труда и социалната политика и териториалните им поделения.
Подавайте сигнали, които са констатирани лично или имате документи, доказващи конфликт на интереси.


Подавайте сигнали на телефон 0800-11- 617, които наистина са по темата "КОРУПЦИЯ"!


Ако сигналът Ви за корупция не е свързан с Министерството на труда и социалната политика, а засяга друго звено от държавната администрация, същият ще бъде препратен на компетентните органи в 7-дневен срок от постъпването му.
Няма да бъдат проверявани сигнали, които НЕ СА СВЪРЗАНИ С ТЕМАТА "КОРУПЦИЯ”.

 

Ще Ви бъдем благодарни, ако ни изпращате и доказателства за откритите от Вас нарушения, като прикачите Вашия файл във Формата за подаване на сигнал за корупция.

Форма за подаване на сигнал за корупция

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin