ЖИВОТ И ТРУД В АНГЛИЯ


ЖИВОТ И ТРУД В АНГЛИЯДостъп до пазара на труда на Обединеното кралство за граждани на България

 

Информация относно достъпа до пазара на труда на Обединеното кралство за сезонни работници след излизането на страната от ЕС: https://www.gov.uk/government/publications/employing-eu-seasonal-workers-after-the-uk-leaves-the-eu

Основни социални и икономически показатели на Обединеното кралство:

Ръст на БВП: 0,3% за 3 трим. на 2019 г.

Инфлация /потребителски цени/: 1,5% /м. октомври 2019 г./

Ниво на заетост: 76%  /м. юли - м. септември 2019 г./

Ниво на безработица: 3,8% /м. юли - м. септември 2019 г./

Икономически неактивни лица: 20,8% /м. юли- м. септември 2019 г./

Брой на българите във Великобритания /проучване на работната сила/: 112 хил. /м. юли - м. септември 2019 г./

Брой на издадени национални осигурителни номера на български граждани: 310 963 /м. март 2019 г./

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin