ЖИВОТ И ТРУД В ИРЛАНДИЯ


ЖИВОТ И ТРУД В ИРЛАНДИЯОбща информация за Ирландия
 
Република Ирландия, известна още като Ейре, е държава, която заема около 5/6 от остров Ирландия.
Официално име – Ирландия
Население – 4 86 млн. души
Столица – Дъблин
Език – ирландски, английски
Валута – евро
Площ – 68 890 кв. км.
 
Основни икономически и социални показатели:
Ръст на БВП: 0,7% за 2 трим. на 2019 г.
Инфлация /индекс на потребителски цени/: 1,3% /м. декември 2019 г./
Ниво на безработица: 4,8% /м. януари 2020 г./
Ниво на заетост: 69,1% /4  тримесечие на 2019 г./
Брой на българите в Ирландия: 2 621 души /преброяване 2016 г./
 

Достъп до пазара на труда на Ирландия за граждани на България и Румъния

След присъединяване на Р България към ЕС Ирландия бе една от държавите-членки, които въведоха ограничителен режим да достъп на българските граждани до местния пазар на труда. След първоначалният период от 2 години този период бе продължен за още 3, а с решение м. декември 2011 г. - продължен до последния възможен момент - 31.12.2013 г.
 
На 17 юли 2012 г. Ирландското правителство взе решение за прекратяване на ограниченията за достъп до пазара на труда за българи и румънци до ирландския пазар на труда, което влиза в сила от 1-ви януари 2012 г. (http://www.djei.ie/press/2012/20120720a.htm).
 
Българските граждани могат свободно да влизат, пребивават и работят в Ирландия само с лична карта или паспорт. За започване на работа е необходимо наличието на т.н. „Персонален номер за обществени услуги” (Personal Public Service Number - PPS).
 
Предвид на това, че не всички работодатели имат информация за премахване на ограниченията, при възникване на проблеми в тази насока следва да се търси информация от компетентната ирландска институция  Департамент за заетостта, предприемачеството и иновациите:
Department of Jobs, Enterprise and Innovation
Employment Permits Section
Телефонна линия за консултации (понеделник, сряда и петък, 9.30-12.30 ч.):
Тел: (01) 417 5333
Адрес: Davitt House 65a Adelaide Road Dublin 2 
Email: labourmarketaccess@djei.ie 
Факс: (01) 631 3268
http://www.djei.ie/labour/workpermits/
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin