НОВИНИ


НОВИНИ


На 01.01.2017 г. в Австрия в сила влезе Закон за борба с дъмпинга при възнагражденията и социалния дъмпинг (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz –LSD-BG). Новият закон следва да гарантира, че работещите в Австрия местни лица и работниците от други държави-членки на ЕС получават равно възнаграждение и работят при същите условия.

Работодателите следва да регистрират работниците и служителите си в  Централната координационна служба за контрол на нелегалната заетост на чужденци (Zentrale Koordinationsstelle des Bundesministeriums für Finanzen für die Kontrolle illegaler Beschäftigung) с адрес: Brehmstraße 14, 1110 Wien и електронна поща: post.finpol-zko@bmf.gv.at при Федералното министерство на финансите.

За допълнителна информация и конкретни въпроси, можете да изпращате запитвания на специално разработената платформа на следния електронен адрес: www.entsendeplattform.at. Въпросите Ви ще получат отговор от експерти на Федералното министерство на труда, социалната политика и защита на потребителите (ФМТСВЗП), с чието тълкуване се съобразяват и контролните органи в Австрия.

Информация относно командироването в транспортния сектор, която може да бъде информативна и за другите сектори, можете да прочетете тук. Предстои информацията да бъде публикувана и на български език.

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin