НОВИНИ


НОВИНИОт 1 юни 2019 г. отпаднаха ограниченията за работа на граждани нa България в Швейцария. Сънародниците ни могат да пребивават свободно в страната при условие, че имат работно място.

По последни данни към края на октомври 2019 г. в Швейцария пребивават 11 368 български граждани, което е с близо 250 лица повече от месец септември с.г. 8 907 от тях са с разрешение за престой над 1 година или над 250 лица повече в сравнение с месец август 2019 г. 9495 лица са в трудоспособна възраст между 18 и 64 години или с близо 200 повече от предходния месец. В края на месец май 2019 г., когато отпаднаха ограниченията за броя на пребиваващи българи броят на нашите сънародници е бил 10 260, т.е. през летните месеци юни, юли и август броят се е увеличил с близо 640 лица или с  около 6 %. Увеличението от м.юни до края на м. октомври вече е с 11 %. Очаква се тенденцията да се запази. За сравнение през месец октомври 2018 г. общият брой на българите в Швейцария е бил 9719.

Данните са достъпни тук.

Повече информация относно достъпа на пазара на труда в Конфедерация Швейцария, можете да прочетете в раздел „Живот и труд“.

Информация относно нови рестриктивни мерки на пазара на труда в Швейцария, в сила от 01.07.2018 г.

 
Актуална информация за социални и икономически показатели е достъпна тук.

 
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin