НОВИНИ


НОВИНИЛимитът за броя на издаваните разрешителни след 1 юни 2018 г. до 31 май 2019 г. се запазва.

Правителството на Швейцария удължи действието на въведените от страната квоти за издаване на разрешителни на български  и румънски граждани за дългосрочно пребиваване от категория „В“ до 31 май 2019 г. Решението е взето поради надхвърляне от страна на България и Румъния на определената квота от 996 броя разрешителни за дългосрочно пребиваване. Лимитът за броя на издаваните разрешителни след 1 юни 2018 г. до 31 май 2019 г. се запазва. За разрешителните за едногодишно пребиваване тип "L" квотата към момента не е изчерпана и последните данни за едногодишния период - май 2017 – май 2018 г. - ще бъдат публикувани през месец май т.г. Продължаването на действието на предпазната клауза може да бъде еднократно, само до края на месец май 2019 г., след което се освобождава достъпът до пазара на труда в Швейцария.

Българските и румънските граждани получиха пълен достъп до пазара на труда в Швейцария през май 2016 г., като бяха изравнени по статут с гражданите от останалите страни членки на Европейския съюз след изтичане на преходния период по Споразумението за свободно движение на хора. То дава възможност на швейцарското правителство да налага временни мерки за намаляване на броя на разрешителните за работа за държави- членки, ако прецени, че има натиск върху пазара на труда.

Заместник- министърът на външните работи Тодор Стоянов обсъди въпроса с държавния секретар в Департамента по външни отношения на Конфедерация Швейцария Роберто Балцарети.   Балцарети подчерта, че решението е стандартна процедура с ограничен обхват и срок, не засяга правата и не е дискриминационна мярка спрямо българските и румънските граждани. Той допълни, че след 31 май 2019 г. режимът за издаване на разрешителни за пребиваване в Швейцария няма да има ограничения. 

 

Информация относно нови рестриктивни мерки на пазара на труда в Швейцария, в сила от 01.07.2018 г.

 

Повече информация относно достъпа на пазара на труда в Конфедерация Швейцария, можете да прочетете в раздел „Живот и труд“.

 
Актуална информация за социални и икономически показатели е достъпна тук.

 
  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin