Документи за кандидатстване


Документи за кандидатстване 

ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ДИАГНОСТИКАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ ОТ ФОНД “УСЛОВИЯ НА ТРУД”:   

 

Ф О Р М У Л Я Р ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ДИАГНОСТИКАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ДИАГНОСТИКАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ ОТ ФОНД “УСЛОВИЯ НА ТРУД”

 

ПРОЕКТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В ПРЕДПРИЯТИЯТА:

 

Ф О Р М У Л Я Р ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ОТ ФОНД “УСЛОВИЯ НА ТРУД”

 

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

 

ПРОЕКТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД:

 

Ф О Р М У Л Я Р ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

 

БЮДЖЕТНА МАТРИЦА ЗА ДЕЙНОСТ - ОБУЧЕНИЕ

 

 

!!! НОВИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ВАЛИДНИ ОТ 27.03.2018Г.:

 

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД С БРАНШОВА ЗНАЧИМОСТ И ПРИЛОЖИМОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

 

ПРОЕКТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В ПРЕДПРИЯТИЯТА:

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД ОТ ФОНД "УСЛОВИЯ НА ТРУД"

 

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД

 

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 1

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 2

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 3

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 4

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 5

 

 

 

 

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ РАЗРАБОТВАНЕТО НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

 

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПРАВИЛА, НОРМИ И ИЗИСКВАНИЯ В ОБЛАСТТТА НА ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

 

ПРОЕКТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД:

 

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

 

БЮДЖЕТ ПО ПРОЕКТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ ПО БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin