Управителен съвет


Управителен съвет


Управителен съвет:

 

Ивайло Иванов  -  Заместник-министър на труда и социалната политика

Управител на Фонд "Условия на труд"

 

д-р Иван Кокалов

Вицепрезидент на КНСБ, Заместник - председател на НСУТ

Подуправител на Фонд "Условия на труд"

 

 

Членове: 

 

инж. Румяна Михайлова - Изпълнителен директор ИА "ГИТ"

Калина Петкова - Министерство на труда и социалната политика

д-р Ангел Кунчев - Министерство на здравеопазването

инж. Сокол Силянов - Национален осигурителен институт

инж. Александър Загоров - КТ "Подкрепа"

Снежана Славчева - БСК

Евгений Иванов - КРИБ

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФОНД "УСЛОВИЯ НА ТРУД" ЗА 2015 година

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin