Управителен съвет


Управителен съветУправителен съвет:

 

Лазар Лазаров  -  Заместник-министър на труда и социалната политика

Управител на Фонд "Условия на труд"

 

д-р Иван Кокалов

Вицепрезидент на КНСБ, Заместник - председател на НСУТ

Подуправител на Фонд "Условия на труд"

 

 

Членове: 

 

инж. Румяна Михайлова - Изпълнителен директор ИА "ГИТ"

Калина Петкова - Министерство на труда и социалната политика

д-р Ангел Кунчев - Министерство на здравеопазването

инж. Сокол Силянов - Национален осигурителен институт

инж. Александър Загоров - КТ "Подкрепа"

д-р Петя Георева - АИКБ

Мариана Танчева - БТПП

 

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin