„Вие и Европа“ – новият информационен проект на МТСП


„Вие и Европа“ – новият информационен проект на МТСП


„Вие и Европа“е месечен информационен бюлетин, с който си поставяме за цел да Ви информираме за основните европейски политики в областта на социалните дейности, заетостта и демографията.

 

Бюлетинът ще предоставя информация за участието на България в правенето на европейските политики за заетост, социална защита и включване, квалификация и трудови умения, както и за финансирането чрез Европейския социален фонд и програмите за заетост.

 

За първи път ще направим публично достояние позициите, които България, чрез Министерството на труда и социалната политика, отстоява пред европейските институции и ще Ви представяме темите, които обсъждат министрите по труда от страните членки на ЕС, както и решенията, които те вземат. През 2018 г. България ще поеме председателството на Съвета на ЕС. Българският социален министър ще председателства срещите на Съвета за заетост и социална политика и затова си поставяме за цел  да Ви ориентираме за политиките, които се обсъждат от него. Поставяме си за цел да научавате новините за европейските политики в социалната област, както и подробности за социалните измерения на различни европейски инициативи. В бюлетина ще намерите информация за новоприето и влязло в сила ново европейско законодателство в социалната област.

 

Винаги, когато е възможно, ще търсим българския ъгъл на новините от Брюксел. Ще следим работата на Европейската комисия, Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и защита на потребителите, както и на Европейския парламент, Икономическият и социален комитет и на неправителствени платформи. В рубриката „Вашите права в Европа“ ще Ви информираме за правата на работещите в чужбина български граждани.

 

Надявам се скоро да можем да Ви представим и електронна версия на информационния бюлетин, за да улесним обратната връзка с Вас и да обсъждаме заедно темите, които Ви интересуват.

 

Ивайло Калфин

Вицепремиер и министър на труда и социалната политика

 

Линк към бюлетина за месец декември:

http://www.mlsp.government.bg/bnr/nl122015.pdf

 

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin