Експертизата на работоспособността ще задържи хората с увреждания на пазара на труда


Експертизата на работоспособността ще задържи хората с увреждания на пазара на труда


Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин представи пред медии визията на МТСП за преструктуриране на системата на ТЕЛК в частта – социална и трудова интеграция. Предложението ще обхване хората с увреждания в трудоспособна възраст. За целта ще бъде създадена специална комисия за експертиза на работоспособността, която ще разглежда всеки един случай по отделно и ще преценява възможностите на човека за работа. В нея ще бъдат включени представители на НОИ, АЗ, АСП, лекари и експерти по трудова медицина. Целта е да се направи ясна оценка на възможностите всеки човек с увреждане да остане активен и да има достъп до пазара на труда, според дейността, която може да бъде извършвана от него, независимо от увреждането.

 

„Ние предлагаме изцяло нов подход и отношение на държавата към хората с увреждания в работоспособна възраст. На всеки човек с увреждане в трудоспособна възраст ще бъде изготвена индивидуална комплексна здравна, трудова и социална оценка на възможностите да се адаптира към новата ситуация в неговия живот. Държавата, чрез различните свои компетентни служби, ще му съдейства активно да се върне на пазара на труда. Вариантите са различни – или ще се търси трудоустрояване при работодателя, при който човекът е бил на работа преди събитието, или ще се търси преквалификацията му или директно - чрез Агенцията по заетостта и бюрата по труда ще се търси възможност за неговата трудова реализация“, подчерта пред медии министър Калфин.

 

По отношение на обезщетенията и пенсиите за инвалидност, министърът увери, че държавата няма да остави хората в нужда без средства. Тези, на които бъде намерена работа, ще бъдат стимулирани да работят, получавайки и заплата и пенсията от НОИ. В периода, докато се намери работа за човека с увреждане в трудоспособна възраст, ще бъде предвидено обезщетение от НОИ. Той ще има право и на всички полагащи му се социални придобивки, предвидени за безработните в страната.

 

„ Преди да формираме финално решение, ние ще вземем предвид гледните точки на всички заинтересовани страни. Целта е да  изпипаме детайлите, така че да се повиши интеграцията на хора с увреждания, както и да се преразпредели остатъчен бюджет към онези, които не могат да работят и са в най-голяма нужда“, категоричен беше министърът.

 

Оттук нататък предстои широка публична дискусия по всеки един от елементите на предложението. За да заработи Комисията за експертизата на работоспособността, трябва експертите в МТСП да изработят подробна методика за функционирането на всеки един от елементите в предложението. Предвижда се и адаптиране според изготвяните промени и на съществуващото законодателство. Плановете на министър Калфин са свързани с внасяне на готовото предложение за разглеждане от Народното събрание преди лятната ваканция на Парламента.

 

Линк към проекта: http://mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/dokumenti/drugi/nasoki-ekspertiza-obst-obsajdane.pdf

 

снимка: bnr.bg

  • Ипрати на приятел

EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица"


© 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
Vidin Vidin